Seminars in Biostatistics, the spring of 1997

DateTime and place Speaker Title
970123 15.15 S1 Anders Oden Beräknad långtidseffekt vid behandling av benskörhet.
970213 15.15 S1 Hans Wedel Några statistiska problem i samband med kliniska prövningar.
970220 15.15 S1 Per Broberg Clinical trials and compliance. Abstract.
970306 15.15 S1 Åke Svensson Statistical analysis of vaccine efficacies. Abstract.
970313 15.15 S1 Susan Murphy MLE in the proportinal odds model
970320 15.15 S1 Stephen Senn Individualising Patient Therapy. Summary.
970428 15.15 S1 Jonas Carlsson Arbetsseminarium i Biostatistik: Något om hälsoekonomi och om konfidensintervall för kvoter av väntevärdesparametrar i tvädimensionella normalfördelningar med Taylorapproximation och Fieller's sats.
970429 15.15 S1 Göran Broström The change-point problem for binary sequencesFor more information about the activities at Stochastic Centre, please visit the following sites:


Last modified: Wed Sep 17 14:57:26 MET DST 1997