Matlab i matematikkurserna på CTH
På de flesta civilingenjörsprogrammen ger matematiska vetenskaper den grundläggande utbildningen i Matlab. Nästan alla grundläggande matematikkurser har dessutom något laborativt inslag där Matlab används.

Här är ett neutralt material som ger det allra mest grundläggande om Matlab.

Introduktion till Matlab
Mer om funktioner och grafik i Matlab
Kort om programmering i Matlab
Ordinära differentialekvationer. Programskalet min_ode.m