Bonusuppgifter i matematikkurser, F och TM (2018/2019)
Regler för examination av bonusuppgifter i MATLAB inom kurserna TMA970, TMA976, MVE035, för programmen Teknisk fysik och Teknisk matematik.

1. Bonusuppgifterna får lösas i grupp. Lösningarna examineras dock individuellt, framför skärmen, vid särskilda examinationstillfällen.
2. Student som önskar få sina lösningar examinerade vid ett visst examinationstillfälle anmäler sig i förväg hos examinator av bonusuppgifter i MATLAB.
Mer information kommer ges tillsammans med bonusuppgifterna.
3. Vid examinationstillfället skall studenten kunna visa legitimation.
4. Vid examinationstillfället skall studenten kunna redogöra för sin lösning samt kunna modifiera koden för att lösa närbesläktade varianter av problemen.
5. Bonuspoängen gäller fram till nästa tillfälle kursen ges.
6. Bonusuppgifterna får göras av studenter som gått kursen tidigare år.
TMA970 - Inledande matematisk analys (åk 1, lp 1)
Ingen mer redovisning i år.
TMA976 - Matematisk analys, fortsättning (åk 1, lp 2)
Ingen mer redovisning i år.

MATLAB övningar - alla bör göra dessa övningar, även om man väljer att inte göra bonusuppgiften.
MVE035 - Flervariabelanalys (åk 1, lp 3)

Bonusuppgift - Lades upp den 16/1/2020, kl. 12.05. Bonusuppgiften är frivillig, man gör den om man vill.

MATLAB övningar - alla bör göra dessa övningar, även om man väljer att inte gör bonusuppgiften.
TMA671 - Linjär algebra och numerisk analys (åk 1, lp 4)
Kursen har obligatoriska laborationer samt frivilliga bonusuppgifter, se kursens hemsida.