Matlab för Elektroteknik
Här samlar vi allt Matlab-material för kurserna i matematik på E-programmet.
Matlab-verksamheten är ett eget moment, som ger studiepoäng, i de första fyra kurserna i matematik.
Studenterna läser och arbetar igenom ett material, vecka för vecka, som finns som pdf-filer nedan.
Vissa uppgifter redovisas, i grupper om två, för handledare vid datorn under schemalagd tid.

Matlab finns på Chalmers datorer och du kan även installera på din egen dator.
Chalmers har studentlicens för Matlab som du kan ladda med från Chalmers programvaruserver.
Instruktioner för installation av programvara finner du här.
Inledande matematik (åk 1, lp 1)
Läs först texten Matlab i matematikkurserna där vi samlat information om laborationsverksamheten.

Laboration 1: Introduktion till Matlab
Laboration 2: Matriser och vektorer i Matlab
Laboration 3: Funktioner och grafritning i Matlab
Laboration 4: Kontrollstrukturer i Matlab
Laboration 5: Intervallhalveringsmetoden. Programskalet min_bisect.m
Laboration 6: Newtons metod. Programskalet min_newton.m

Matematisk analys i en variabel (åk 1, lp 2)
Laboration 1: Mer om grafritning
Laboration 2: Integraler. Programskalet min_integral.m
Laboration 3: Tillämpning av integraler. Funktionen rotationsyta
Laboration 4: Parametriserade kurvor. Skriptfilerna cardioiden och asteroiden
Laboration 5: Ordinära differentialekvationer. Programskalet min_ode.m
Laboration 6: System av ordinära differentialekvationer
Laboration 7: Symboliska beräkningar i analys med Matlab (frivillig, ingen redovisning)
Linjär algebra (åk 1, lp 3)
Laboration 1: Linjära ekvationssystem
Laboration 2: Mer om linjära ekvationssystem
Laboration 3: Geometriska transformationer
Laboration 4: Mer om geometriska transformationer
Laboration 5: Linjära system av differentialekvationer
Laboration 6: Minsta-kvadratmetoden. Datafilen labdata.mat
Laboration 7: Symboliska beräkningar i linjär algebra med Matlab (frivillig, ingen redovisning)
Flervariabelanalys (åk 2, lp 1)
Laboration 1: Funktionsytor och nivåkurvor
Laboration 2: Linjärisering och Jacobimatris
Laboration 3: Newtons metod
Laboration 4: Optimeringsproblem
Laboration 5: Dubbelintegraler
Laboration 6: Kurvor, fält och ytor. Skriptfilen myran