MATLAB i matematikkurserna
Vi kommer ha laborationer i matematikkurserna under hösten och då skall vi använda Matlab.
Matlab är både en interaktiv matematikmiljö och ett programspråk, som används på många tekniska högskolor runt om i världen.
Ursprungligen var Matlab ett hjälpmedel för undervisning, med tiden har Matlab blivit ett viktigt ingenjörsverktyg och har stor användning även inom industrin.
Alla studenter på de olika ingenjörsprogrammen på Chalmers lär sig Matlab och ni kommer använda Matlab i många kurser i utbildningen.
Det är viktigt att komma igång tidigt så att man hinner bli en tillräckligt erfaren användare.

Matlab finns på Chalmers datorer och du kan även installera på din egen dator.
Chalmers har studentlicens för Matlab och du kan ladda med från Chalmers programvaruserver.
Instruktioner för installation av programvara finner du här.
LMA019 - Algebra
Laboration 1: Introduktion till Matlab
Laboration 2: Linjära ekvationssystem
LMA400 - Matematisk analys
Laboration 1: Nollställen och extrempunkter
Laboration 2: Integraler och differentialekvationer
MVE355 - Programmering och numeriska beräkningar med MATLAB
Programmen MI och EPI kommer under våren lära sig mycket mer om Matlab och beräkningar i denna kurs.
Kursen samverkar med parallellkursen i hållfasthetslära.