Matlab för Samhällsbyggnad
Här samlar vi allt material om Matlab och beräkningsmatematik för kurserna i matematik på de nya samhällsbyggnadsprogrammen.
Matlab-verksamheten är en integrerad del av kurserna i matematik.

Matlab finns på Chalmers datorer och du kan även installera på din egen dator.
Chalmers har studentlicens för Matlab som du kan ladda med från Chalmers programvaruserver.
Instruktioner för installation av programvara finner du här.
MVE475 - Inledande matematisk analys (åk 1, lp 1)
Laboration 1: Introduktion till Matlab. Läs också om att använda cell-läge i editorn.
Laboration 2: Nollställen och extrempunkter. Läs om hjälptextsystemet som tillhör Matlab.
Laboration 3: Funktioner och grafritning i Matlab
Läs gärna lite mer om matriser. Datafilen vindavkylning.mat
Laboration 4: Integraler. Läs om symboliska derivator och integraler i Matlab.
Läs lite mer om symboliska beräkningar i Matlab.
MVE450 - Beräkningsmatematik (åk 1, lp 2)
Laboration 1: Kontrollstrukturer i Matlab. Några extra övningsuppgifter som är bra att göra.
Laboration 2: Mer om beräkningsmetoder. Programskalen min_newton.m, min_modnewton.m och min_integral.m
Laboration 3: Differentialekvationer. Funktionen riktningsfaelt och programskalet min_ode.m
Laboration 4: System av differentialekvationer. Läs om symbolisk lösning av differentialekvationer i Matlab.
Laboration 5: Tillämpningar av integraler. Funktionen rotationsyta
MVE480 - Linjär algebra (åk 1, lp 3)
Laboration 1: Linjära ekvationssystem. Läs om differensapproximation av derivator.
Laboration 2: Egenvärdesproblem
Laboration 3: System av linjära differentialekvationer
Laboration 4: Minsta kvadratmetoden. Läs om import av data till Matlab.
Läs gärna lite om symbolisk linjär algebra i Matlab.
MVE500 - Serier och derivator i flera variabler (åk 2, lp 1, TKSAM-2, TKATK-2)
Laboration 1: Grafritning - kurvor och ytor
Laboration 2: Linjärisering och Jacobimatris
Laboration 3: Newtons metod
Laboration 4: Optimeringsproblem
Laboration 5: Värmeledning. Läs om differensapproximation av derivator.
Läs gärna lite om symbolisk beräkning av Taylorserier och partiella derivator i Matlab.
MVE515 - Beräkningsmatematik, fortsättningskurs (åk 3, lp 1, TKSAM-3, TKATK-3)
Se kursens hemsida.