Latest news
Välkommen till kursen.
All undervisning sker i Statsvetenskaps byggnad på Sprängkullsgatan 19.

Teachers
Kurskoordinator och seminarieledare:  Helena Olofsdotter Stensöta
Föreläsare: Se planering nedan.

Course litterature
Lärande, skola, bildning, Lundgren, U.P., Säljö, R. Och Liberg, C. Stockholm: Natur och Kultur. 2010.
Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS förlag. 2000 samt kapitel 1,2, 3
Skolpolitik: Från riksdagshus till klassrum. Jarl, M. & Rönnberg, L, Stockholm: Liber, kapitel 5 (s 124-148) i (2010).
Skollagen

Skolverket

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Skolväsendets överklagandenämnd
Examensordningen
Skolinspektionen

Programme

Läsvecka/

vecka

Tidpunkt

Lokal

Lärare

Tema

Litteratur

1/36

Onsdag 4/9
8.00-8.45

 

C203

Helena Stensöta

Kursintroduktion

Litteratur om att skriva essä (se särskilt instruktionsbland)

 

Onsdag 4/9

9.00-10.45

 

C203

Klas Grinell

Bildning

Kapitel 21 i Lundgren, U.P., Säljö, R. Och Liberg, C. Bildning, skola, lärande. Stockholm: Natur och Kultur. 2010.

2/37

Onsdag 11/9
10.00 – 11.45

 

C203

Helena Stensöta

Seminarium 1

 

 

Torsdag 12/9
13.15 - 15.00

 

A103

Ulf P Lundgren

Tekniska förändringar som metaforer för lärande och minne

Kapitel 1 & 2 i Bildning, skola, lärande

3/38

Måndag 16/9

13.15 – 15.00

 

A103

Ulf P Lundgren

Produktion, ekonomi och utbildningsreformer

Kapitel 3, 4 & 5 i Bildning, skola, lärande. Samt Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS förlag. 2000.

samt

Läroplansteori och läroplansforskning; Läroplaner som styrinstrument

 

Torsdag 19/9

13.15 – 15.00

 

C220

Helena Stensöta

Seminarium 2

 

4/39

Onsdag 25/9

13.15 – 15.00

 

C220

Mikael Holmgren

Den politiska styrningen av skolväsendet och lärarutbildningen

Kapitel 5 & 6 i Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS förlag. 2000 samt kapitel 1,2, 3 och kapitel 5 (s 124-148) i Jarl, M. & Rönnberg, L. (2010). Skolpolitik: Från riksdagshus till klassrum. Stockholm: Liber.

 

Torsdag 26/9

13.15 – 15.00

 

A103

Mikael Holmgren

Skolans förvaltning och ledning

Kapitel 17 & 18 i Bildning, skola, lärande. samt kapitel 5 (s 148-167) och kapitel 6 (s 168-189) i Jarl, M. & Rönnberg, L. (2010). Skolpolitik: Från riksdagshus

till klassrum. Stockholm: Liber.

5/40

Måndag 30/9

13.15 – 15.00

 

C203

Helena Stensöta

Seminarium 3

 

 

Torsdag 3/10

13.15– 15.00

 

A103

Monica Rosén

Internationella kunskapsmätningar

Kapitel 19 i Bildning, skola, lärande; Gustafsson, J-E (2008) "Effects of International Comparative Studies on Educational Quality on the Quality of Educational Research" i European Educational Research Journal Vol 7 Nr 11 samt Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Skolverket, 2009

6/41

Måndag 7/10

13.15 – 15.00

 

A103

Helena Stensöta

Seminarium 4

 

 

Torsdag 10/10

13.15 – 15.00

E202

Lisa Asp-Onsjö

Specialpedagogik

Kapitel 11 i Bildning, skola, lärande samt (tillkommer ytterligare på förslag av föreläsare)

7/42

Måndag 14/10

13.15-15.00

 

A103

Helena Stensöta

Seminarium 5 – bäst och sämst i klassen –

hemtentan lämnas ut

 

9/44

Måndag 28/10

klockan 8.00

 

 

Hemtentan inlämnad

 Assignments
Kommer löpande under kursen.


Examination
Examinationen består av en individuell hemtentamen.