LMA017, Matematisk analys i flera variabler, 2010/11 [TimeEdit]