LMA017, Matematisk analys i flera variabler, 2013/14 [webTimeEdit]