Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.
Tiden för Dugga 3 är förlängd till 13.00 (10/10) pga av tekniska problem.

Förberedelse till den kommande tentan:

Aktuella tentamens uppgifter från AS: 131021 kommer att distibueras 14-10-21. Lösningar hittar man på kursens hemsida
för 13/14. På samma hemsida kan man hitta modelltenta med lösningar.

Aktuella tentamens uppgifter från LW: 011026 uppgifterna 1,2,3,5,6,8;
021025 uppgifterna 1,2,3,4,5; 030116 uppgifterna 1,2,3,4,5,7.

Svar till tentan finns här .    Svar till omtentan finns här

PRELIMINÄRT RÄTTNINGSPROTOKOLL för tentan 14-10-27

GRANSKNING av TENTAN: Tid 2014-12-09 kl. 10--11. Plats Matematiska vetenskaper Lindholmen
Lärare
Kursansvarig och examinator: Alexander Stolin, Telefon: 7725320, E-post: astolin@chalmers.se
Övningsledare: Dawan Mustafa
Övningsledare: Mattias Lennartsson
Kurslitteratur
Lars Westerlund: Matematisk analys i flera variabler.
Program


Föreläsningar
Dag Avsnitt
Innehåll
14-09-02

Introduktion
14-09-04

Repetition: analys i en variabel (gränsvärde och derivata)
14-09-05

Repetition: linjär algebra
14-09-09
1,2
kurvor på parameterform - plan area och båglängd
14-09-11
3,4
Krökning. Avbildning
14-09-12
5
Gränsvärde, Partiell derivata
14-09-16
8
Partiell derivata, approximationssatsen
14-09-18
9,10
Kedjeregeln, partiella diffekvationer
14-09-19 11,12 Taylors formel, Lokalt maximum och minimum
14-09-23 7 Normal och tangentplan.      Dugga 11.00 -- 12.00
14-09-25 15,16 Riktingsderivata och gradient. Rotationsvolym
14-09-26 17 Dubbelintegral
14-09-30 18 Variabelsubstitution i dubbelintegral
14-10-02 20 Trippelintegral. Tyngdpunkt
14-10-03 21 Kurvintegral, arbete. Dugga, se övningarna för vecka 40.
14-10-07 22, 23 Greens formel. Konservativa fält, gradientfält
14-10-09 25,26 Ytor på parameterform. Arean av en buktig yta
14-10-10 28 Normalytintegral, flöde. Dugga.
14-10-14 29 Gauss' divergensstats
14-10-16 30 Kurvintegral, Stokes' sats
14-10-17
Reservdag. Dugga.
14-10-21
Repetition
14-10-23
Repetition
14-10-24
RepetitionRekommenderade övningsuppgifter
Vecka Uppgifter
37
s.9: 10-13 ;
s.13-14: 20-22,25 ;
s.18: 30,31,33,34;
s.20: 40;
s. 24: 50-52.
38
s. 28: 60-63;
s.35: 80,81,82* (lösningen finns på kursens hemsida 13/14, Kurslitteratur), 83;
90-93;
100* (lösningen finns på kursens hemsida 13/14, Kurslitteratur),101,102,103;
s. 52: 120-124
39
s. 32: 71,72; s.69,71: 150,151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159;
40
s.73: 160, 162, 164, 165, s 79: 170 -174, s 84: 180 - 183

Duggan omfattar lokala extremvärden (inga bilvilkor), gradient och tangentplan och rotationsvolym (bara skivmetoden)

41
s 94: 200-202
s. 99: 210,211
s.104: 220-222
s.108:230-232
s.114:250-252
s.119:260-266
42
Icke-obligatoriska uppgifter: 281; 291; 300. Duggan 17/10 omfattar kap. 21,22,23,25,26.
43
Repetition, arbete med gamla tentor. Aktuella tentamens uppgifter från LW: 011026 uppgifterna 1,2,3,5,6,8;
021025 uppgifterna 1,2,3,4,5; 030116 uppgifterna 1,2,3,4,5,7.

Aktuella tentamens uppgifter från AS: 131021 kommer att distibueras 14-10-21. Lösningar hittar man på kursens hemsida
för 13/14. På samma hemsida kan man hitta modelltenta med lösningar.

Datorlaborationer och övningar med Matlab
Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor


ExaminationRutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor