LMA017, Matematisk analys i flera variabler, 2014/15 [webTimeEdit]