Aktuella meddelanden
Tentautdeln/granskn för kemi må 21/11 kl 15.00 (efter matteförel) i sal EF.

Kursen Matematik introduktion (Kurskod: LMA033 0199) för byggingenjörsprogrammet samläses med Matematik del A (Kurskod: LMA515 0103) för kemiingenjörsprogrammet.

OBS! Mattesupport på biblioteket.
Föreläsare och examinator
Joakim Becker, becker snabela chalmers se
Räkneövningar BI: Joakim Becker, KI: Christin Edblom
Kurslitteratur
Matematisk analys, Del I, Lars Westerlund (Kompendiet säljs på Cremona)
Preliminärt program för föreläsningarna


Vecka

Avsnitt

Innehåll

 35

1

 Potenslagar, Parentesräkning, Bråkräkning, Rotuttryck

 36

 2.0-2.7

 Linjära ekvationssystem, Andragradsekvationer, Faktoruppdelning, substitution, Rotekvationer, Polynomdivision, Ekvationer av högre gradtal.

 37

 2.8, 2.9, 3, 4

 Olikheter, Absolutbelopp, Funktionsbegreppet, Räta linjen.

 38

 5, 6.1-6.3 

Exponential- och Logaritmfunktion. Trigonometri, Rätvinkliga trianglar, Godtyckliga vinklar

 39

6.4, 6.5, 7

Trigonometriska formler och ekvationer. Cirkeln och ellipsen.

 40

 8.1-8.3 

 Derivator

 41

 

 Repetition, gamla tentor
Rekomenderade övningsuppgifter

Vecka

  Uppgifter

 35

 kap 1: a,c,e,g,.., dvs varannan på varje uppg (resten kan sparas till repetetion)

 36

 201-222:a, 223-225:a,b, 226-228, 230-233:a,b, 235, 236-237:a, 239,
 240-242:a,b, 250abcd, 251-262:a, 270-271:a,b.
(Här betyder 201-222:a varje a) uppgift i intervallet)

 37

 280-405:a,c,e, 402ab.

 38

 500-505,610-611:ab,620-621:a,623

 39

 630abc,631ab,640-644,650,652-654:ac,
710ace,712,714a,720-722.

 40

 810ade,820-824,830-836:ace

 41

 Gamla tentor


Examination
Kursen omfattar 3 högskolepoäng. Skriftlig tentamen med ca 8 uppgifter. För godkänt resultat på kursen krävs minst 20 poäng på skrivningen. Betygsgränserna är underkänt: 0-19p, betyg 3: 20-29p, betyg 4: 30-39p, betyg 5: 40-50p.
Tentamina
Tentamensdatum anges i studentportalen, där man också anmäler sig till tentamen. Glöm ej att anmäla er!
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås enbart med epost via LADOK. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerde.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Ett granskningstillfälle av tentamen är obligatoriskt. När detta äger rum meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan sedan hämta och granska sin tenta Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 8.30-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).
 
Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 8.30-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

Gamla Tentor
Finns här