Aktuella meddelanden
5/5: Tentautdelning/granskning 12/5 kl 11.45 i VA.
15/2: Har lagt upp gamla tentor. Se under rubrik Gamla tentor nedan.
3/2: Har lagt till teoriuppgifter. Se länk under kurskrav nedan.
3/2: OBS! EJ övningstentamen 15-18 den 15 feb.
27/1: OBS! Föreläsning 13-15 den 9 feb i VM. 
Examinator och föreläsare
Joakim Becker
Kurslitteratur
Linjär algebra av Håkan Blomqvist. Säljes på Cremona.
Preliminärt program för föreläsningarna
.....
Dag
Avsnitt
Innehåll
 V1  1.1-1.6  Linjära ekvationssystem, eliminationsmetoden, rang
 V2  3.1-3.9  Matrisoperationer
 V3  3.9-4.3  forts matriser. Determinanter.
 V4  4.4-5.7  Cramers regel. Vektorer, skalärprodukt, projektion.
 V5  5.8-5.13  Vektorprodukt, räta linjen
 V6  5.14,6.1-6.3  Planet, minsta kvadratmetoden
 V7    Repetition
     

....
Dag
Avsnitt
Innehåll
     
     
     
     
     
     
     


Rekomenderade övningsuppgifter
.....
Dag
  Uppgifter
 V1  1.1-1.16 (1.12,1.13,1.15)
 V2  3.1-3.6
 V3  3.7-3.10,4.1-4.6,
 V4  4.7-4.9,5.1-5.7
 V5  5.8-5.15
 V6  5.16-5.22,6.1-6.4,6.6
 V7  repetition
   

....
Dag
  Uppgifter
   
   
   
   
   
   

Kurskrav
Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen .....
Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning ....
Följande satser ska dessutom kunna bevisas (ca en- två av dem kommer på skrivningen): teoriuppgifter.


Examination
Tentamen består av ca 8 uppgifter varav ca 1-2 teoriuppgifter. För godkänt resultat på kursen krävs minst 20 poäng på tentan, där maximal poäng är 50. Betygsgränser 3=20p, 4=30p, 5=40p, underkänt<20p.
Tentamina
Tentamen äger rum enligt studieportalen.
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

Gamla Tentor
Kommer att finnas här: gamla tentor.