Aktuella meddelanden

Examinator, föreläsare och övningsledare
Joakim Becker becker snabela chalmers punkt se
Kurslitteratur
Linjär algebra av Håkan Blomqvist. Säljes på Cremona.
Preliminärt program för föreläsningarna

Dag
Avsnitt
Innehåll
 Läsvecka 1 (LV1), Vecka 3  1.1-1.6  Linjära ekvationssystem, eliminationsmetoden, rang
 LV2  3.1-3.9  Matrisoperationer
 LV3  3.9-4.3  forts matriser. Determinanter.
 LV4  4.4-5.7  Cramers regel. Vektorer, skalärprodukt, projektion.
 LV5  5.8-5.13  Vektorprodukt, räta linjen
 LV6  5.14,6.1-6.3  Planet, minsta kvadratmetoden
 LV7    Repetition


Rekommenderade övningsuppgifter

Dag
  Uppgifter
 Läsvecka 1 (LV1), Vecka 3  1.1-1.16 (1.12,1.13,1.15)
 LV2  3.1-3.6
 LV3  3.7-3.10,4.1-4.6,
 LV4  4.7-4.9,5.1-5.7
 LV5  5.8-5.15
 LV6  5.16-5.22,6.1-6.4,6.6
 LV7  repetition
Kurskrav
Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen .....
Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning ....
Följande satser ska dessutom kunna bevisas (ca en- två av dem kommer på skrivningen): teoriuppgifter.


Examination
Tentamen består av ca 8 uppgifter varav ca 1-2 teoriuppgifter. För godkänt resultat på kursen krävs minst 20 poäng på tentan, där maximal poäng är 50. Betygsgränser 3=20p, 4=30p, 5=40p, underkänt<20p.
Tentamina
Tentamen äger rum enligt studieportalen.
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!
Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).
Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

Gamla Tentor
Finns här: gamla tentor.