Aktuella meddelanden
20080222:  Övningstentor utlagda under Tentamina
20080219:  Kravlista inför tentan ligger under Kurskrav
Examinator och föreläsare
Jacques Huitfeldt, tel 031-7721093, epost jacques@math.chalmers.se, kontor L2125 (MV, Chalmers Tvärgata 3).
Observera att mitt kontor är på Chalmers Johanneberg.
Kurslitteratur
Adams: Calculus, a complete course (6th edition), Pearson Addison Wesley, 2006.
          LayLinear Algebra and its applications (3rd edition update), Pearson Addison Wesley, 2006.
          HuitfeldtNumeriska metoder för M, Z och V. Kompendium i pdf-format:  Kapitel 1-4, 5-7, 8-10 och appendix A.
Jönsson:  MATLAB -- beräkningar inom teknik och naturvetenskap (2:a upplagan), Studentlitteratur, 2006.
Preliminärt program
 Vecka
 Avsnitt                                 
 Innehåll
 1  J 1-3
 Introduktion till MATLAB.
 2  J 4-7
 H 1-2
 Grafik och programmering i MATLAB.
 Intoduktion till Numerisk analys. Ickelinjära ekvationer.
 3  A 4.8-4.9
 H 3, app. A
 Taylor- och Maclaurinutvecklingar.
 Numerisk derivation och integration.
 4  A 2.10, 7.9, 17.1, 3.7, 17.6
 H 4
 Ordinära differentialekvationer.
 Numerisk lösning av ODE.
 5  L 1-4
 H 5
 Linjära ekvationssystem.
 Numerisk lösning av linjära ekvationssystem.
 6  L 5
 H 7
 Egenvärdesproblem.
 Numerisk lösning av egenvärdesproblem.
 7  L 6-7
 H 6
 Minstakvadratproblem, Symmetriska matriser.
 Numerisk lösning av minstakvadratproblem.
Kurskrav
Lista med sånt att kunna på tentan
          Följande kapitel i ingår
Adams:  Kapitel 4.6-4.9, 17.1-17.6
Lay:  Kapitel 1.1-1.9, 2.1-2.5, 2.8-2.9, 3.1-3.3, 4.1-4.7, 5.1-5.4, 5.7, 6.1-6.5, 7.1-7.2
Huitfeldt:  Kapitel 1-7 samt appendix A.
Jönsson:  Kapitel 1.1-1.7, 2.1-2.3, 3.1-3.6, 4.1-4.4, 4.6-4.12, 5.1-5.5, 6.3-6.10, 7.1-7.3, 9.1-9.6, 9.7-9.10
Examination
Laborationsuppgifter samt skriftlig tentamen.
Tentamina
Tentamenstid enligt studieportalen.
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!
Övningstenta 1 (TMV220-tentan 2006)     Övningstenta 2 (TMV220-tentan 2007)
          Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera