Aktuella meddelanden
20090311: Tentan 2009  Lösning tentan 2009
20090303: Kravlista inför tentan uppdaterad.
20090302: Lösningar till gamla tentor utlagda längst ner.
Examinator och föreläsare
Jacques Huitfeldt, tel 031-7721093, epost jacques@chalmers.se, kontor L2125 (MV, Chalmers Tvärgata 3).
Observera att mitt kontor är på Chalmers Johanneberg.
Kurslitteratur
Adams: Calculus, a complete course (6th edition), Pearson Addison Wesley, 2006.
          LayLinear Algebra and its applications (3rd edition update), Pearson Addison Wesley, 2006.
          HuitfeldtNumeriska metoder för M, Z och V. Kompendium i pdf-format:  Kapitel 1-4, 5-7, 8-10 och appendix A.
Jönsson:  MATLAB -- beräkningar inom teknik och naturvetenskap (2:a upplagan), Studentlitteratur, 2006.
Preliminärt program
 Vecka
 Avsnitt                                 
 Innehåll
 1  J 1-3
 Introduktion till MATLAB.
 2  J 4-7
 H 1-2
 Grafik och programmering i MATLAB.
 Intoduktion till Numerisk analys. Ickelinjära ekvationer.
 3  A 4.8-4.9
 H 3, app. A
 Taylor- och Maclaurinutvecklingar.
 Numerisk derivation och integration.
 4  A 2.10, 7.9, 3.7, 17.6
 H 4
 Ordinära differentialekvationer.
 Numerisk lösning av ODE.
 5  L 1-4
 H 5
 Linjära ekvationssystem.
 Numerisk lösning av linjära ekvationssystem.
 6  L 5
 H 7
 Egenvärdesproblem.
 Numerisk lösning av egenvärdesproblem.
 7  L 6-7
 H 6
 Minstakvadratproblem, Symmetriska matriser.
 Numerisk lösning av minstakvadratproblem.
Kurskrav
Adams:  Kapitel 4.6-4.9, 17.1-17.6
Lay:  Kapitel 1.1-1.9, 2.1-2.5, 2.8-2.9, 3.1-3.3, 4.1-4.7, 5.1-5.4, 5.7, 6.1-6.5, 7.1-7.2
Huitfeldt:  Kapitel 1-7 samt appendix A.
Jönsson:  Kapitel 1.1-1.7, 2.1-2.3, 3.1-3.6, 4.1-4.4, 4.6-4.12, 5.1-5.5, 6.3-6.10, 7.1-7.3, 9.1-9.6, 9.7-9.10
Lista med sånt att kunna på tentan
Examination
Laborationsuppgifter samt skriftlig tentamen.
Tentamina
Tentamenstid enligt studieportalen.
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!
Övningstenta 1 (TMV220-tentan 2006)     Övningstenta 2 (TMV220-tentan 2007)     Tentan 2008
Lösning övningstenta 1 (TMV220-tentan 2006)     Lösning övningstenta 2 (TMV220-tentan 2007)     Lösning tentan 2008
          Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera