LMA224, Matematisk överbryggningskurs, 2009/10 [TimeEdit]

Aktuella meddelanden
20100325: Tentavisning måndag 19/4 kl 12.30-13.00 utanför matematikexpeditionen Lindholmen.
20100310: Lösning till tentan 20100309
20100226: Föreläsning på må 1/3 behandlar det som behövs för lab 5 (som är frivillig).
                          Inget från föreläsningen på tentan. On 3/3 blir frågestund.
20100225: Lab 5 blir frivillig.
20100223: Övnigstenta utlagd (se under Tentamina).
20100219: Har lagt ut lista med teorikrav inför tentan (under Kurskrav).
Examinator och föreläsare
Jacques Huitfeldt, tel 031-7721093, epost jacques@chalmers.se, kontor L2125 (MV, Chalmers Tvärgata 3).
Observera att mitt kontor är på Chalmers Johanneberg.
Kurslitteratur
Adams & Essex: Calculus, a complete course (7th edition), Pearson.
Lay: Linear Algebra and its applications (3rd edition update), Pearson. 
Jönsson: MATLAB -- beräkningar inom teknik och naturvetenskap (2:a upplagan), Studentlitteratur.
Preliminärt program
 Vecka
 Avsnitt                                 
 Innehåll
 1  J 1-8
 A 4.10, 9.6
 Introduktion.  Kort om MATLAB.
 Taylor- och Maclaurinutvecklingar.
 2
 J 11
 J 10.1-10.3, 13.4, 13.6
 Lab 1
 Nollställen och optimering.
 Numerisk derivation och integration.
 3
 A 2.10, 7.9, 3.7, 17.1-17.6
 J 14
 Lab 2
 Ordinära differentialekvationer.
 Numerisk lösning av begynnelsevärdesproblem.
 4
 L 1-4
 L 5
 Lab 3
 Linjära ekvationssystem.
 Egenvärdesproblem.
 5  L 6-7
 J 9, 12.1-12.4
 Minstakvadratproblem, Symmetriska matriser.
 Numerisk linjära algebra.
 6  
 
 J 11.3-11.4, 12.5-12.6
 Lab 4
 Funktioner i flera variabler.
 System av icke-linjära ekvationer och optimering.
 7  
 
 Lab 5
 Partiella differentialekvationer.
 Numerisk lösning av randvärdesproblem.
Kurskrav
Adams & Essex:  Kapitel 2.10, 3.7, 4.10, 7.9, 9.1, 9.6, 17.1-17.6
Lay:  Kapitel 1.1-1.9, 2.1-2.5, 2.8-2.9, 3.1-3.3, 4.1-4.7, 5.1-5.4, 5.7, 6.1-6.5, 7.1-7.2
Jönsson:  Kapitel 9.1-9.10, 10.1-10.3, 11.1-11.4, 12.1-12.7, 13.4-13.6, 14.1-14.6
Lista med vad man skall kunna på tentan.
Examination
Laborationsuppgifter samt skriftlig tentamen.
Tentamina
Tentamenstid enligt studieportalen.
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!
Övningstenta
       
Meddelande om resultat fås automatiskt med epost via LADOK.
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).