LMA224, Matematisk överbryggningskurs, 2010/11 [TimeEdit]

Aktuella meddelanden
20110401: Tentorna finns att hämta på mattes expedition på Lindholmen (må 8-13, to 8-13).
20110316: Tentaresultat meddelas via ladok. Lösning till tentan.
Examinator och föreläsare
Jacques Huitfeldt, tel 031-7721093, epost jacques@chalmers.se, kontor L2125 (MV, Chalmers Tvärgata 3).
Observera att mitt kontor är på Chalmers Johanneberg.
Kurslitteratur
Adams & Essex: Calculus, a complete course (7th edition), Pearson. (Vill man inte köpa boken så kan man klara sig med föreläsningsanteckningar jag kommer lägga ut på min hemsida.) 
Lay: Linear Algebra and its applications (3rd edition update), Pearson.  (Vill man inte köpa boken så kan man klara sig med föreläsningsanteckningar jag kommer lägga ut på min hemsida.) 
Jönsson: MATLAB -- beräkningar inom teknik och naturvetenskap (3:e upplagan), Studentlitteratur. (Duger med 2:a upplagan)
Preliminärt program
 Vecka
 Innehåll
 1  Introduktionsmöte. Kort om MATLAB
 Laboration 1    (Skall vara klar denna vecka, men redovisas i nästa.)
 Taylorutvecklingar
 2  Laboration 2    (Skall vara klar denna vecka, men redovisas i nästa.)
 Ordinära differentialekvationer (ODE)
 3  Laboration 3    (Skall vara klar denna vecka, men redovisas i nästa.)
 Linjära ekvationssystem och linjära avbildningar
 4  Laboration 4    (Skall vara klar denna vecka, men redovisas i nästa.)
 Egenvärdesproblem. Minsta-kvadratproblem
 5  Laboration 5    (Skall vara klar denna vecka, men redovisas i nästa.)
 Funktioner i flera variabler
 6  Laboration 6    (Skall vara klar denna vecka, men redovisas i nästa.)
 Partiella differentialekvationer (PDE)
 7-8  Reserv
Kurskrav
Adams & Essex:  Kapitel 2.10, 3.7, 4.10, 7.9, 9.1, 9.6, 17.1-17.6
Lay:  Kapitel 1.1-1.9, 2.1-2.5, 2.8-2.9, 3.1-3.3, 4.1-4.7, 5.1-5.4, 5.7, 6.1-6.5, 7.1-7.2
Jönsson:  Kapitel 9.1-9.10, 10.1-10.3, 11.1-11.4, 12.1-12.7, 13.4-13.6, 14.1-14.6
Här är en kravlista med vad man skall kunna på tentan.
Examination
Laborationsuppgifter samt skriftlig tentamen. Även frågor runt laborationsuppgifterna kan förekomma på tentan.
Tentamina
Tentamenstid enligt studieportalen.
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!
Här är en övningstenta. Övningstentan innehåller 6 räkneuppgifter, huvudtentan kan komma att innehålla 5 räkneuppgifter och 1 teoriuppgift från kravlistan ovan.
Här är ett formelblad som bifogas tentan.
Meddelande om resultat fås automatiskt med epost via LADOK.
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).