LMA224, Matematisk överbryggningskurs, 2011/12 [webTimeEdit]