LMA224, Matematisk överbryggningskurs, 2012/13 [webTimeEdit]