LMA224, Matematisk överbryggningskurs, 2014/15 [webTimeEdit]