LMA224, Matematisk överbryggningskurs, 2015/16 [webTimeEdit]