LMA224, Matematisk överbryggningskurs, 2016/17 [webTimeEdit]