Aktuella meddelanden

Lärare
Medverkande lärare:
Samuel Bengmark, tel. 772 5302, samuel@chalmers.se
Kristoffer Boman, boman.kristoffer@gmail.com
Bogdan Dobondi, bogdan_dobondi@yahoo.com

Kursansvarig: Samuel Bengmark

Övningsledare:
Kristoffer Boman: TIMAL-1.001 och TIDSL-1
Samuel Bengmark: TIMAL-1.002, TIMEL-1, TIEPL-1

Labortionahandledare: Kristoffer Boman och Bogdan Dobondi

Kurslitteratur
Calculus, Early Transcendentals, International Metric Edition 8E, av James Stewart (finns på Cremona)

Engelsk-svensk matematisk ordlista.
Program

Plan för föreläsningarna
Läsvecka
Veckodag Kapitel
Tema
Vid kursstart


Review of Algebra och
Review of Analytic Geometry
lv 1
måndag
1.1-1.5
Kursintroduktion, funktioner

tisdag
2.1-2.4
Gränsvärde

torsdag
2.5-2.6
Kontinuitet och asymptoter
lv 2 måndag 2.7-2.8 Förändringshastighet. derivata som funktion

onsdag 3.1-3.2
Derivata av polynom och exp, produkt och kvot

torsdag
3.3-3.4 Derivata av trigonometriska funktioner, kedjeregeln
lv 3
måndag 3.5-3.6
Implicit derivering, derivata av ln
  onsdag 3.8-3.10 Exponentiell tillväxt, linjär approximation
  torsdag
4.1-4.4
 Max, min, Medelvärdessatsen, växande, avtagande, l'Hospital
lv 4
måndag 4.5, 4.7, 4.9
Kurvritning, optimering, antiderivator
  onsdag 5.1-5.2 Area, avstånd, definit integral

torsdag
5.3-5.4
Integralkalkylens huvudsats, indefinit integral
lv 5 måndag
5.5
Substitution

onsdag
6.1-6.3
Area, volym, cylindriska skal

torsdag
7.1-7.2
Partiell integration, trigonometriska integraler
lv 6
måndag
7.3-7.4
Trigonometriska substitutioner, integration av rationella funktioner

onsdag
7.5,7.8
Strategier för integration, oegentliga integraler

torsdag
9.1-9.2
Differential ekvationer, Eulers metod, separabla D.E.
lv 7
måndag
9.3-9.5
Polpulationsmodeller, linjära D.E.

onsdag
17.1-17.3
Högre ordningens D.E.

torsdag

Reserv och repetition
lv 8     Självstudier

Övningsuppgifter

Kapitel Rekommenderat minimum Fler att öva på Högre mål
1.1 1,3,9,27,31,45,73 11,13,29,34,49,61,71,75 2,53
1.2 3,15 5,9,17 7,25
1.3 3,31,33,35 13,37,47 25,39,63
1.4 11,23,29 13, 15 17,21
1.5 1,3,5,7,9,21,49,51,63 15,19,23,25,53 13,17,21,47,61,69,71
Review 1 Concept check Execises True-False Quiz
2.1     3,5,9
2.2 3,5,11,31,35 1,7,9,13,29,33 15,17
2.3 1,3,9,11,25 5,7,15,19,23,27,29,41,49 33,39,51,57,61,63
2.4 13 3 21,31,37
2.5 3,11,15,17,25,33,35,55 1,13,19,21,53 5,7,23,45,47,59,61,65,67
2.6 3,5,15,25,47 7,9,19,33,37,43,45,61 11,35,57,59,69,71
2.7 3,5,11,13,17,21,33,51 7,9,15,23,29,35 37,39,45,53,54
2.8 1,3,5,13,17,21,39,43 7,23,25,45,53, 35,51,57,55
Review 2 Concept check Execises True-False Quiz
3.1 9,13,17,33,47,71,73 3,5,11,19,25,31,35,41 51,57,61,69,75,77,79
3.2 1,3,11,17,25,27,33 7,9,13,15,19,21,41 43,45,47,50,53,55,59
3.3 1,3,11,21,25a,29,39 5,9,13,15 33,41,45,47,49,5153
3.4 5,9,11,17,21,27,31,47,51 1,3,13,15,19,23,35,41 59,61,63,65,69,71,73,95
3.5 1,5,11,15,27,43,49 3,7,9,13,19,25,31,51,53 21,47,63,67,73,77,79
3.6 3,9,15,23,27,31,33,43 5,11,13,15,17,29,35,47 1,19,37,55
3.7 1,7 3  
3.8 3,21,11 5,9,13,15  
3.9 1,5,11 3,7 13,15,17,21,23,31
3.10 13,15,19,23 11,17,31 33,43
Review 3 Concept check Exercises True-False Quiz
4.1 1,5,9,25,35,51 13,15,41,43,55,59, 73, 77,80
4.2 3,5,9,15 25 17, 19,23,27,29,33
4.3 1,9,19,25,41,49,67,69 11,15,27,47,61, 51,71,84
4.4 11,19,31 13,25,45,51,57,61 55,59.71,73
4.5 9,19,29,57,61 11,13,25,45,51 55,59,71,73
4.7 3,15,19   25,27,31,35,39,41,47,59,67
4.9 1,5,21,23,33,41,53 7,9,11,13,15,25,29,47 49,61,75
Review 4 Concept check Exercises True-False Quiz
5.1 1,3,5,7,19   15,23,25
5.2 1,5,7,9,19,35,41,53 3,11,17,33,39,43,59 21,23,25,29,51,55,57,71,73
5.3 3,5,7,19,21,27,39,43,45 9,11,23,25,29,33,41,49,53 13,17,55,61,63,67,69,75,77
5.4 1,5,11,33,35,37,41,59,63 3,9,17,39,43,45,61, 49,68
5.5 1,5,7,11,15,17,23,33,41,53,61 3,9,13,21,31,39,43,51,59,63,69,71 79,81,85,87,91
Review 5 Concept check Exercises True-False Quiz
6.1 1,5,7,11,17,23,31 3,9,13,25,27 21,47,51,55
6.2 1,5,7,11,31 3,9,15 33,41,47,49
6.3 3,7,11,17,37 5,9,13,25,39,41 15,43,49
Review 6 Concept Check Exercises True-False Quiz
7.1 1,11,23,31,57,63 3,15,17,33,39,51,61, 53,69
7.2 1,9,15,19,53,57,62 3,7,11,17,33, 29,31,37,49
7.3 1,5,25 3,7,13,27  
7.4 7,15,19,21,3141 9,11,17,23,29,43 47,49,53,59,61,63
7.5 17,3147 49 41,63
7.8 1,5,9,17,41,63 1,13,21,27,29,31 49,51,55,57,59,61,71,75,77
9.1 1,7,11 3,9,15  
9.2 3,11,21 13,19,23  
9.3 1,5,9,11,37 3,13,39,43 15,17,21,45,47,49
9.4 1,11,17 3,19 5,9
9.5 1,3,7,9,15 11,13,19,27 31,33,35,37
17.1 3,5,13,17,27 1,9,11,19,21,23  
17.2 1,3,5,7 9  
17.3      

Datorlaborationer och övningar med MATLAB
MATLAB är en matematisk programvara som används mycket flitigt i ingenjörsverksamhet. I denna kurs skall du börja lära dig hur MATLAB fungerar och hur det kan användas för att lösa problem. Kursen innehåller två laborationer om Matlab. Man får ett bonuspoäng för varje godkänd laboration, dvs maximalt två (2) bonuspoäng till tentan.

Laboration 1: Nollställen och extrempunkter
Laboration 2: Integraler och differentialekvationer

Referenslitteratur
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor
I denna kurs erbjuds du att göra tre (3) duggor, var och en tillgänglig under läsvecka 2, 4 respektive 6. Det främsta syftet med duggorna är att du ska få feedback på dina kunskaper om det som för tillfället är aktuellt i kursen. Samarbete är tillåtet och vällovligt, men själva duggan ska man göra själv, ingen annan får göra duggan, inte heller får man ta hjälp av programvara för att lösa uppgifterna. Man får en (1) bonuspoäng om man blir godkänd på alla tre duggorna. Alla uppgifter i duggan ska då vara rätt lösta, men man kan göra om den obegränsat antal gånger så länge den är öppen. Bonuspoängen får användas på de tre tentor som ges under läsåret. Duggorna ger alltså tillsammans bara en bonuspoäng, men den främsta orsaken att göra duggorna är möjligheten att testa sig själv.

Duggorna görs i en nätbaserad miljö kallad MapleTA. Om du är registrerad på kursen LMA400, kommer du att få inloggningsuppgifter till MapleTA, "User login" (som är ditt CID) och ett lösenord. Spara inloggningsadressen som bokmärke ifall denna hemsida skulle ligga nere, vilket händer ibland. Om du tappar bort lösenordet, går det bra att beställa ett nytt ("Forgot your password") som kommer på epost på din chalmersadress. Den som registrerar sig senare, får också dessa uppgifter, men om tiden för en dugga har gått ut så får man avvara den. Det kommer dock att finnas träningsduggor med motsvarande innehåll.

Varje exemplar av din dugga är öppet fram till stängning. Du kan välja att arbeta med samma dugga hela tiden, eller att öppna en ny (i så fall klickar du på GRADE på det gamla exemplaret och öppnar ett nytt).  För att arbeta med samma dugga hela veckan, låter du bli att klicka på GRADE förrän du känner dig klar. Detta rekommenderas! På varje deluppgift kan du kontrollera ditt svar genom att klicka på HOW DID I DO? I en del uppgifter finns en livboj - om du klickar på den får du se hur man löser en liknande uppgift. Men använd inte den för tidigt, då lär du dig inte lika mycket. Du kan göra om duggan så många gånger du vill så länge den är öppen - bästa resultatet räknas. Om du startar om med ett nytt exemplar får du inte samma uppgifter, men likaratade. Om du vill logga ut innan du är klar, så går det bra om du först klickar på QUIT & SAVE. Nästa gång du loggar in har du kvar ditt exemplar så som du sist lämnade det. Högst uppe till höger på duggan kan du också se den tid du har kvar. När du vill rätta duggan klickar du på GRADE. Återigen: rekommendationen är att vänta med detta tills du gjort alla uppgifter och kontrollerat dem väl. På den sida i MapleTA där du öppnar duggan finns en länk GRADEBOOK uppe till vänster. Där visas alla dina registreade resultat.

Hur skriver man? Generellt kan man säga att man ska skriva som man gör på en miniräknare. Tänk på följande:

Examination
Skriftlig tentamen med både teori och problemlösning. Normalt är tentan uppdelar på ca 8 frågor som tillsammans ger 50 poäng. Maximalt tre (3) möjliga bonuspoäng från laborationer och duggor (se ovan). 
Av kursenlitteraturens bevis har jag valt ut 20 som finns i bevislistan, som du bör studera innan tentan. 
 
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
Utärdering av denna kurs förljer Chalmers utvärderingsprocess, med ett mittmöte, en enkät och en avslutande kursnämndsmöte. Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen. Följande studenter har utsetts till studeranderepresentanter
TIMAL: Erik Haugbak (haugbak)
TIEPL: Lydia Johansson (lydiaj)
TIDSL: Alice Jupiter (aliceju)
TIMEL: Oscar Söderqvist (oscarso)
Genom dem kan du framföra dina tankar anonymt. Men du är också mycket välkommen att direkt vända dig till Samuel.
Gamla tentor
20170824 tesen, lösningar
20170410 tesen, lösningar
20170113 tesen, lösningar
20160825 tesen, lösningar
20160404 tesen, lösningar
20160116 tesen, lösningar
20150117 tesen, lösningar
20150413 tesen, lösningar