Aktuella meddelanden

Lösningar till tentan 27 augusti. Tentan är rättad.

Lösningar till tentan 09 april. Tentan är rättad.

Tentan är rättad. Granskningstillfälle efter föreläsningen onsdagen den 21 januari kl 11.45 i Vasa A.

Lösningar till tentan 17 dec.

Extra frågestund tisdag den 15 december kl 10.00, i sal MVF21.

En lista med satser som måste kunna bevisas, finns här.

Sista duggan är flyttad till måndag den 7 december kl 10.00

Andra duggan är torsdag den 19 november kl 10.00

Första duggan är torsdag den 5 november kl 10.00
Examinator och föreläsare

Jan Stevens, tel 772 5345, stevens(at)chalmers(dot)se
Jan Södersten, tel 772 10 15, soderst(at)chalmer(dot)se (Matlab, numeriska metoder och datorlabbar)
Övningsledare:
Grupp a,c: Jan Stevens
Grupp b,d: Stefan Erikshed, tel 772 35 56
Kurslitteratur

Robert A. Adams and Christopher Essex, Calculus, A Complete Course (7th edition), Pearson, Toronto, 2008.
Preliminärt program för föreläsningarna

Länkar till mer detaljerade vecko-PM läggs efter hand in i första kolumnen.

Läsvecka/vecko-PM
 Avsnitt
Innehåll
 vecka 1  5.1 - 5.6, 2.10
 Integralens definition, analysens fundamentalsats.
 vecka 2  5.7, 6.2 - 6.3, 6.5         
 Integrationsmetoder.
 vecka 3  7.1 - 7.4, 7.7, 8.2 - 8.4  Areor, volymer, längder. Andra integraltillämpningar.
 vecka 4  9.1 - 9.4, 17.1, 7.9
 Serier.  Första ordningens differentialekvationer. Numeriska metoder.
 vecka 5  17.3, 3.7,17.5 - 17.6  Mera Ordinära differentialekvationer . Numeriska metoder.
 vecka 6  4.9 - 4.10, 9.4 - 9.6  Taylors formel och potensserier
 vecka 7    Reservtid. Repetition.
         Dessutom ingår dtorlaborationer och undervisning i programvaran Matlab. Program för detta finner du under rubriken
 
  Matlab, numeriska metoder och datorlabbar     

Kurskrav

Kursens omfattar de avsnitt ur boken som framgår av föreläsningsprogrammet ovan, eller i mera detalj och med målbeskrivningar i vecko-PM 1-6. En lista med satser som måste kunna bevisas, finns här.
Examination
.
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. Datorlabborna är en fristående kursmoment, som ger 1,5 hp.
Tentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. För godkänt (och betyget 3) krävs minst 20 p, för betyget 4 minst 30 p och för betyget 5 minst 40 p. Antalet uppgifter är cirka 8, varav vanligen 2 är teoriuppgifter. Gränsen mellan problem- och teoriuppgifter är dock inte helt skarp; en och samma uppgift kan ha karaktär av både problem och teorifråga.
Under kursen ges 3 duggor, dvs små lappskrivningar på 30 minuter som behandlar de senaste två veckornas kursinnehåll. Duggorna ges på torsdagar i jämna läsveckor. De ger också bonuspoäng (max 6) till tentan (gäller i ordinarie tenta samt omtentor i påsk och augusti 2010).
Tentamina
.
Tentamen äger rum torsdag 17/12 2009 kl 8.30-12.30. Omtentor ges i april och augusti.
Vid tentamen är inga hjälpmedel utom utdelat formelblad (på tentatesernas baksidan) tillåtna.
Glöm inte att anmäla dig till tentan i studieportalen. Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!
Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås vid en skrivningsvisning. Tid meddelas senare. Därefter finns de på expeditionen för matematik. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

Gamla Tentor
.
Obs: På tentor 070823 och äldre utgår uppgift 6. Det handlar om laplacetransformen som har utgått ur kursen f.o.m. ht 07.
          051212lösning.
          060422lösning.
          060824lösning.
          061217lösning.
          070414lösning.
          070823lösning.
          071218lösning.
          080329lösning.
          080822lösning.
          081218lösning.
          090417lösning.
          090826 med lösning.