Aktuella meddelanden    
Tentan 100313

Maxpoäng på uppgifterna: 
 • 1:  8
 • 2:  8
 • 3:  9
 • 4:  8
 • 5:  8
 • 6:  9
 • 7:  4
 • 8:  6
 • För 9 poäng på uppg. 3 eller 6 krävs en lösning utan småfel.

  Betygsgränser:    3  -  30,     4  -  40,      5  -  50,      bonuspoäng medräknade.

  Samma betygsgränser för omtentorna 100826 och 110115.


  Detta är även kurshemsidan för kursen   
          Fouriermetoder  MVE290   för TM2,  lp3 2009/10
    Frånsett ett tillägg sammanfaller denna kurs med Fourieranalys MVE030 på F2.
    Tillägget består i att hela Kapitel 9 i Follands bok, om distributioner, 
    ingår i kursen. Det skall redovisas i form av gruppvisa inlämningsuppgifter.    
    Uppgifterna finns på länken  Distributionsövningar.  
    Varje TM-grupp skall välja en av övningarna, och två grupper får inte 
    välja samma övning. En grupp skall bestå av  2-4 personer. Lösningarna skall 
    lämnas in senast den 3 mars, på papper i facket utanför examinators rumsdörr, 
    eller som pdf-fil per epost till examinator.
    En grupp kan anmäla intresse för en övning via ett epost till Peter  S. 
    Anmälningar prioriteras i den ordning de kommer in. Ett sådant epost bör innehålla 
    gruppmedlemmarnas namn (upp till 4) och gärna ett namn eller förkortning för gruppen.  
    Följande övningar har blivit reserverade:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16
    Kf2 läser samma kurs som F.
   
  Examinator och föreläsare (och övningsledare)

  Peter Sjögren
  tel: 7723511
  e-mail: peters@chalmers.se
  Matematiska Vetenskaper, rum H4019

  Övningsledare  

          Magnus Goffeng
  tel: 7725301
          e-mail: goffeng@chalmers.se
  Matematiska Vetenskaper, rum H5013
  Aron Lagerberg
          tel: 7725365
  e-mail: aronl@chalmers.se
          Matematiska Vetenskaper, rum H4031
         
          Kursutvärderare
         
  F: Stina Linge  lstina@student.chalmers.se,   TM: Edvin Linge  ledvin@student.chalmers.se
          Kf: Sara Berlin  bsara@student.chalmers.se  och  Mattias Fredriksson  frmatt@student.chalmers.se            Schema
          Föreläsningar  (även räkneövningar i storgrupp)

         
  Måndag 10.00-11.45      i HB1
          Onsdag    8.00-11.45      i HB1  Se dock ändringen nedan.
          Fredag  
  10.00-11.45      i GD

         
  För  TM  ges dessutom en föreläsning om distributioner torsdagen
          den 28 januari kl. 15.15-17.00  i FL63  av Magnus Goffeng.

          För Kf blir det n
  ågra extratimmar, som ges av Rasmus Einarsson (Kf3).
          Första g
  ången blir den 3 februari kl. 13.15-15  i KS32.

          Räkneövningar i smågrupper
           Måndag 13.15-15.00;       Kf i FL72 med Magnus    och   F grupp 1 i  FL61 med Aron
           Onsdag  15.15-17.00:       F grupp 2 i  FL62 med Magnus,  F grupp 3 i FL63 med Aron 
                                                    och   TM i FL74 med Peter    Ändrat, se nedan.
           Onsdagen den 10 februari inträffar Charm-dagen, som är undervisningsfri efter 10.00.
           Därför slutar den dagens föreläsning (storgruppsövning) redan kl 9.45. Eftermiddagens
           räkneövningar är flyttade till fredagen den 12 februari, för TM  kl 8.00- 9.45  i FL72 och
           för F grupp 2 och 3  kl 13.15-15  i FL62 resp. FL72.
                   
           Schemaändring

         
  Fr o m  15 februari (läsvecka 5), flyttas räkneövningarna från onsdag eftermiddag till
            följande dagar och tider:
      - F, grupp3, måndag 15/2 kl 13-15 i FL73.
  - F, grupp2, och TM, tisdag 16/2 kl 13-15 i FL74 resp FL63
  - F, grupp2, grupp 3, och TM tisdag 23/2 kl 13-15 i FL73, FL63 resp. FL74.
  - F, grupp2, grupp 3, och TM tisdag 2/3 kl 13-15 i FL73, FL63 resp. FL74.
  .
            OBS.  Den räkneövning för Kf som gick förlorad den 15 februari genomförs i stället
            tisdagen den 23 februari kl 15-17  i  FL63  och leds av Magnus Goffeng.

            OBS.  Räkneövningen för F grupp 2 tisdagen den 2 mars är inställd, eftersom Magnus
            är kallad till sammanträde. Gruppen hänvisas till de två övriga grupperna, i FL63
            och FL74, vid samma tid.


             Frågestund

           
  Inför tentamen finns examinator tillgänglig för att svara på frågor torsdagen den 11 mars
             kl 13-15, i tjänsterummet  H4019.

  Kurslitteratur
  G.B. Folland: Fourier analysis and its applications, Wadsworth & Cole 1992.
           I kursen ingår Chapter 1 - 8, samt (ytligt och översiktligt) delar av Chapter 9.
  Under första föreläsningen kommer UBS personal att sälja boken.
  Priset är 550:-. Tag med jämna pengar. Senare finns boken att köpa, hos UBS AB
  (University Book Service,  c/o Handa,  Vasagatan 36  3 tr,  tel. 711 60 39).
  Diverse stencilerat material, se nedan.  
          Man behöver också tabellverket  Beta,  Mathematics handbook for science and engineering,
  av L. Råde och B. Westergren.

  Preliminärt program för föreläsningarna
  Här syftar t ex  2.1 på detta avsnitt i Folland
  Dag
  Avsnitt
  Innehåll
   18 jan  1 och 2.1  Introduktion, variabelseparation, Fourierserier
   20 jan  2.1-3  Fourierserier: Bessels olikhet, konvergens, derivering och integrering
   22 jan  2.4-5  Fourierserier i godtyckliga intervall, tillämpningar
   25 jan   (7.1), 7.2  Fouriertransformen: allmänna egenskaper, inversionsformeln
   27 jan  7.2-4  Fouriertransformen: Plancherels formel, varianter, tillämpningar 
   29 jan  7.3 mm.  Diskret och snabb Fouriertransform (FFT), samplingssatsen
     1 feb  7.3 mm.  Laborationen, linjära dynamiska system
     3 feb8.4Laplacetransformen med tillämpningar på PDE
     5 feb3.3-4Ortogonalitet, konvergens, fullständighet
     8 feb3.5Sturm-Liouville-problem
   12 feb3:5(-6); 4.1-2Sturm-Liouville-problem, PDE (randvärdesproblem)
   17 feb4.2-4Mera rand- och begynnelsevärdesproblem för PDE
   19 feb5.1-3Besselfunktioner
   22 feb5.2-5Besselfunktioner med tillämpningar
   24 feb5.5-6; 6.1-2Forts. samt ortogonala polynom
   26 feb6.3-6Legendrepolynom, sfäriska koordinater
     1 mars6.4-6Forts. samt Hermite- och Laguerrepolynom


    Preliminärt program för räkneövningarna
   Här betyder  s  och  S  smågrupper resp. storgrupp, och 1.1:6 står för övning 6 i avsnitt 1.1
   i Folland. Med EÖ avses de extra övningsuppgifterna, se nedan
   Dag  DemonstrerasRäkna själv
   s 18 och 20 jan   2.1:4, 8, 14, 161.1:6; 1.3:4, 7;  2.1:10, 12
   S 20 jan  2.2:4, 6, 7;  2.3:2, 62.1:17, 18, 2.2:3, 5; 2.3:3, 4
   s 25 och 27 jan  2.4:3, 4, 8;  EÖ:12.4:6, 9, 10;  EÖ:2
   S 27 jan  7.2:13a,b, 9;  EÖ:13 EÖ:8, 9, 12;  2.5:4
   s 1 och 3 feb  EÖ:6a,b, 7, 19, 117.2:3, 12;  EÖ:10, 20 
   S 3 feb  samplingssatsen 2;  7.4:6;  EÖ:14, 16EÖ:6c,d, 15, 17
   s 8 och 12 feb  8.4:1, 5;  EÖ:18, 45;  3.3:2 8.4:2, 3;  EÖ:47;  3.3:1
   S 10 feb3.4:7a;  EÖ:22;  3.3:10a;  7.3:43.4:7b,c;  3.3:10b,c;  3.4:2,3
   S 15 feb3.5:(7), 10  3.5:4
   s 15 och 16 feb3.5:5;  EÖ:24;  (EÖ:4)3.5:11, 12*;  EÖ:23
   S 17 febEÖ:21;  3.3:9;  4.2:1, 2;  4.3:3, 6, 74.2:5, 6, 7, 8
   S 22 feb4.3:7 (forts);  (EÖ:25, 5) EÖ:28
   s 22 och 23 feb4.4:5;  EÖ:26;  5.2:8, 9;  (EÖ:27)EÖ:29;  5.2:1, 4, 11
   S 24 feb4.4:7;  EÖ:31;  5.4:2;  5.5:(1, 4,) 7 EÖ:30;  5.4:5, 7;  5.5:6, 8
   s 1 och 3 marsEÖ:34, 35, 39;  6.2:5, (6)EÖ:32, 33;  6.2:9, 10
   S 3 marsEÖ:40;  6.3:1;  EÖ:37, 43, 27, (25,) 4;  5.5.1 6.3:4;  EÖ:36, 54
   S 5 mars EÖ:4 (forts),  (6.4:6, 4;)  6.5:6;  EÖ:38 6.4:5;  EÖ:41, 42, 58
  (EÖ: 53, 55) EÖ:56, 57

  *  Övning 3.5.12c på sidan 95 har två tryckfel i texten, se Rättelserna på länken nedan.
     Kurskrav
  Kursen består i huvudsak av de avsnitt i kurslitteraturen som tas upp på föreläsningarna, 
  men naturligtvis måste föreläsningarna ofta kompletteras med hjälp av litteraturen.
  Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser i dessa avsnitt. 
  De avsnitt (sektioner) i boken som inte alls berörs på föreläsningarna är att betrakta som
  frivillig överkurs.  Tonvikten i kursen ligger på att kunna tillämpa de beskrivna metoderna
  vid problemlösning.

  Tempot är högt, så det gäller att komma igång direkt! Om man läser igenom de
  avsnitt som tas upp på föreläsningarna i förväg, så blir det betydligt enklare att
  följa med och att veta vad som eventuellt behöver antecknas.  Om  övningarna
  föregår föreläsningarna (det kan hända),  utnyttja övningsledarna!
  Försök räkna en del av övningarna före övningstillfället och fråga på de uppgifter
  du inte klarar. När du löser uppgifter, bör du vinnlägga dig om att skriva ner
  lösningarna så att de kan förstås av utomstående.


  Examination
  Examinationen består av en skriftlig tentamen med 8 uppgifter. Datorlaborationen 
  kan ge högst 6 poäng, men bara vid det ordinarie tentamenstillfället. 
  För TM-kursen MVE290 ingår dessutom inlämningsuppgiften i distributionsteori, 
  se ovan.

  Tentamina
  Tentamen äger rum   13 Mar 2010 fm J,  26 Aug 2010 fm J.  Skrivtid 5 timmar.
  Vid tentamen är de tillåtna hjälpmedlen tabellverket Beta eller Standard Mathematical Tables,
  samt en typgodkänd räknedosa.
  Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

  Preliminärt:
  För betyg 3 krävs 30p, för betyg 4 krävs 40p, och för betyg 5 krävs 50p.
  Tentamen innehåller två teoriuppgifter varav en från följande lista:  (pdf-fil).
  Den andra teoriuppgiften kan gälla formuleringar av satser och definitioner eller handla
  om exempel, metoder, förklaringar, tillämpningar etc. Den är ofta av mer beskrivande slag.

  Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad 
  och resultaten är registrerade.)
  Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
  Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
  Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

  Följande länk berättar mer om reglerna för tentamina på Chalmers: att tentera


 • Datorlaborationer och övningar med Matlab
 •        Preliminärt:  
 •        Frivillig (men rekommenderad) datorlaboration.
 •        Godkänd laboration kan ge högst 6 bonuspoäng som får tillgodoräknas vid ordinarie tentamenstillfälle.
 •        En beskrivning finns på  FFT(pdf-fil).  
 •        Laborationen görs gruppvis, och grupperna består av 2-4 personer. Endast en rapport per grupp, och
 •        rapporterna skall lämnas i pappersform senast den 3 mars. De kan placeras i kartongen utanför
 •         Aron Lagerbergs rum, H4031 i Matematiska vetenskaper.
         En del av laborationen består i att en datafil skall analyseras. Denna datafil genereras individuellt för              var och en som hämtar den. Den som trycker på  knappen nedan får en lång textfil.
 •         Gör så här:
          Klicka på knappen nedan. Efter ett tag har en sida hämtats in till webbläsaren. Spara denna fil i  
          textformat under namnet indata.m (till exempel).

          Denna fil fungerar som en scriptfil att köras i matlab. Om man kör den filen i ett matlabfönster, 
          uppstår en heltalsvariabel som heter ftal, och en lång vektor som heter ins. Denna vektor innehåller
          signalen som skall analyseras med matlab. Talet ftal är ett identifieringstal, som skall anges i
          laborationsrapporten.  

          Härifrån kan Du skapa data: 


  OBS! Lämna in ENDAST EN lab-rapport per grupp.


  Här kommer något om laborationen: Vi har två frekvenser w=10 och w=15. Poängen med uppgiften är att man skall inse att det krävs en längsta samplingsfrekvens för att upptäcka alla frekvenser hos signalen. Denna ländgsta samplingsfrekvens behöver vara minst dubbelt så stor som den högsta frekvensen (w=15) man vill hitta. Denna fenomen kallas "Nyqvist Criteria" . Alltså 2*pi*N/TMax>2*wMax. T.ex. med fungerar  TMax=100 N=2^9=512  mycket bra både för w=10 och w=15. 
  Referenslitteratur:
  En bra inledande skrift till MATLAB är  Matlabhandledningen författad av Jörgen Löfström
  En fylligare och mer omfattande bok är  MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap  av Per Jönsson.

   

     Kursmaterial  

         Engelsk-svensk matematisk ordlista, med finsk på köpet (excel fil)
           Läsanvisningar (pdf-fil)
           Specialfall av några satser (pdf.fil) 
           Extra Övningsuppgifter (pdf-fil)
           Rättelser till Folland, Fourier analysis and its applications, 2nd printing (pdf-fil)
           Handskrivet extramaterial om  dynamiska system(pdf-fil).     
           Två sidor ur ett kompendium av Kjell Holmåker om  samplingssatsen.
   

           Allt utdelat material kommer att finnas tillgängligt från denna websida.
           Alla rekommenderas att besöka kursens hemsida regelbundet för att få uppgifter om eventuella
           förändringar.
  Gamla Tentor
           Tenta augusti 2010
           Lösningar augusti 2010

            Tenta mars 2010
            Lösningar mars 2010      

            Tenta januari 2010
            Lösningar januari 2010
           
            Tenta mars 2009
            Lösningar mars 2009
            Tenta augusti 2009
    Lösningar augusti 2009