Aktuella meddelanden

Lärare
Examinator och föreläsare:
Lennart Falk, tel 772 3564, epost falk*chalmers.se
Räkneövningsledare:
Grigori Rozenblioum (epost grigori*chalmers.se) och Lennart Falk.
Kurslitteratur
       Persson/Böiers: Analys i flera variabler samt tillhörande övningsbok (Lund, senaste upplaga)
       Partiella differentialekvationer: en pdf-fil författad av Kjell Holmåker.

Preliminärt program för föreläsningarna
Läsvecka 1 = kalendervecka 3 osv. 
Läsvecka
Avsnitt
Innehåll
       1  2.1-2.6 Grundläggande differentialkalkyl i flera variabler. Taylors formel (allmännare formulering). Undersökning av lokala extrempunkter.
       2  2.6-2.7,  3.2-3.4,  6.1-6.3 Differential. Ett något kortare bevis av sats 2.9.
Vektorvärda funktioner. Funktionalmatris. Implicita funktioner.
Dubbelintegraler: integration av funktioner av två variabler.
       3  6.2-6.6 Mera dubbelintegraler: upprepad integration, variabelbyte, generaliserade integraler. 
       4  3.1, 7, 8.1,
 8.3-8.4, 9.1
Multipelintegraler. Tillämpningar: volymberäkningar,  mekaniktillämpningar. Kurvintegral.
       5  9.2-9.4. 8.2 
Mera kurvintegraler, Greens formel, konservativa fält, potential.
Ytor i parameterform, beräkning av deras areor.
       6  10
 4.1-4.2
Vektoranalys i rummet, Stokes och gauss satser. Potentialer.
Optimering i flera variabler.
       7  4.3, 5.1
 
Optimering under bivillkor. Derivering under integraltecken. Lite om partiella differentialekvationer (pdf-fil) av första ordningen.
       8     

 

Rekomenderade övningsuppgifter
Instuderingsuppgifter hittas här.
Läsvecka
  Uppgifter
       1   Dem         kap 2: 1e, 2b, 8c, 21
 Själv        kap 2: 1a-d, 2ac, 4, 5, 6, 8abd, 12, 13, 15, 17, 24, 78
 Hemma    kap 2: 16, 22, instud: 1a, 2b1
       2  Dem         kap 2: 34, 69c, 67
 Själv        kap 2: 25, 57, 92, 28, 86, 46, 62b, 68ab, 66, 70, 94
 Hemma    kap 2: 55, 30, 42a, 75, 61a, 63, instud: 1b, 3a
       3  Dem        kap 3: 9b, 24, kap 6: 16
 Själv        kap 3: 9ac, 15, 14, 22, 26, 28, kap 6: 5, 7, 9, 13, 15, 17
 Hemma    kap 3: 12, 16, 20, 23, kap 6: 1, 3, 8, 10, 24, 26, 40, 42, instud: 2a, 4ab
       4  Dem        kap 6: 21, kap 8: 7, kap 7: 15
 Själv        kap 6: 19, 23, 25, 38, 40, kap 7: 1, 3, 12, kap 8: 2, 3, 5, 6, 8, 11, 34, 39
 Hemma    kap 7:  2, 8, 13,  kap 8: 1, 5, 10, instud: 4cde, kap 3: 1, 2
       5  Dem        kap 9: 4, 10, 24
 Själv        kap 9: 2, 5, kap 10: 1, kap 9: 7, 13, 14, 24, 26c, 31, 32, 34, 35, kap 3: 7, 8
 Hemma    instud: 5, kap 9: 1, 5, 15, 23, kap 3: 6, kap 8: 17
       6  Dem        kap 8: 16, kap 10: 31, 25, 54
 Själv        kap 8: 14, 21, kap 10: 8, 10, 13, 16, 18, 20, 26, 32, 35, 37, 40, 58
 Hemma    kap 10: 19, 42, 52, 57, 61, 63, 69, instud: 6
       7  Dem        kap 4: 6, 36, 42,
 Själv        kap 4: 8, 13, 16, 17, 18, 23, 30, 31, 48, kap 5: 3, 4, 5
 Hemma    kap 4: 2, 10, 14, 16, 20, 24, 28, 33, instud 3b, 2b2, kap 5: 7


Datorlaborationer och övningar med Matlab

Material för arbete med MATLAB inklusive bonusuppgifter.
Handledningstider i läsvecka 6-7, se  schemat!
Förslag till lösningar till övningsexemplen i materialet.

Referenslitteratur: Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap.

Kurskrav
Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen. Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning.
Här är ett litet Teori-PM.


Examination
Tentamen består av 6-8 uppgifter som kan ge maximalt 60 poäng. Från den frivilliga övningstentan kan man inhämta maximalt 4 bonuspoäng, från bonusuppgifterna i Matlab kan man få upptill 3 bonuspoäng. Sammanlagt kan man räkna maximalt 6 bonuspoäng som läggs in i tentapoängen. För godkänt på tentamen krävs 24 poäng, gränsen för betyg 4 är 36 poäng och för betyg 5 gäller 48 poäng.
På övningstentan gäller följande gränser för bonuspoäng: 7p-13p ger 1bp, 14p-20p ger 2bp, 21p-27p ger 3bp och 28p-30p ger 4bp.
Information om MATLB-bonus kommer med lab-materialet inom kort.
De nämnda bonuspoängen räknas bara vid tentorna i mars och augusti 2011 samt januari 2012.

Protokoll med uppnådda resultat och bonuspoäng. Chalmerskoden behövs här, kan hittas på Studentportalen. I protokollet finns bara de som deltagit i övningstentan eller genomfört Matlab-uppgifter.
Tentamina
Övningstenta (frivillig) äger rum lördag 12/2 kl 08.30-10.30 i V-salar.
Tentamen äger rum torsdag 17/3 kl 08.30-12.30 i V-salar.
Nästa tentatillfälle är tisdag 23/8 kl 08.30-12.30 i V-salar.
Datum för januaritentan 2012 är inte fastställt ännu. Detta kommer upp i Studentprotalen (länk nedan) i god tid.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås enbart med epost via LADOK. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerde.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
          Vid ordinarietentamen:
Ett granskningstillfälle av tentamen är obligatoriskt. När detta äger rum meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan sedan hämta och granska sin tenta Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 8.30-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).
 
Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 8.30-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

I Studentportalen hittar du all information om att tentera på Chalmers, liksom kursplaner, tentamensdatum, senaste dag för anmälan till tentor osv.

Gamla Tentor
Övningstentan 2011-02-12 med lösningar.
Övningstentor 2006-2009. Övningstenta 2010.
Lösningar till övningstentor 2010, 2009.
Tentan 2011-mars
Tentan 2010-augusti
Tentan 2010-mars
Sex äldre tentor med svar.
Sex ännu äldre tentor med svar.
Till flertalet av de tentor som bara försetts med svar kan man finna fullständiga lösningar i äldre årgångar av hemsidan för MVE035. Detta gäller även övningstentorna 2006-2008.