Documentation

OpenGL

To run OpenGL on your own PC (these links are in Swedish): Du som vill köra OpenGL på Din egen PC, se Magnus Bondessons utmärkta kurshemsida och då speciellt avsnittet om OpenGL. Börjar vara några år gammalt.

VTK (The Visualization ToolKit)

ParaView

OpenDX

Some other systems

Miscellaneous