Matematik och Datavetenskap, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

MVE085 Flervariabelanalys V, 5.0 poäng

Föreläsare och examinator:
Håkan Andréasson
telefon: 772 5330
e-mail: hand@math.chalmers.se
URL: http://www.math.chalmers.se/~hand
Matematiskt Vetenskaper, rum L2037

Övningsledare:
Håkan Andreasson (grupp a)
Gunhild Lindskog (grupp b)
Peter Lindroth (grupp c)

Kurslitteratur:
A. Persson och L. Böiers, Analys i flera variabler [PB]
Övningar till analys i flera variabler [Ö]
Utdelade häften om laborationer och tillhörande teori

Kursplan:
v.36: [PB] 1.1-1.6, 2.1
v.37: [PB] 2.2-2.6, 4.1
v.38: [PB] 4.3, 3.1, numerik lab. 1
v.39: [PB] (3.2-3.3), (6.1), 6.2 numerik lab. 2
v.40: [PB] 6.4, 7.1 numerik lab. 3
v.41: [PB] 8.1-8.2, 9.1
v.42: [PB] 9.2-9.4, rep.

Övningsuppgifter:
Demo: [Ö] kap.1:6abc,7abc,8abc,13,24bc,27be,29bd,31b
Egen räkning: [Ö] kap.1:4,5,6övr,8övr,9,12,14,15,17,23,24ad,27ac,29ac
Demo: [Ö] kap.2:1bd,2b,6b,8b,11,14,17,21,24,28b,31,37,38,42c,52,61a,66,68d,69c
Egen räkning: [Ö] kap.2:1ace,2a,3,4,5,6a,8a,8,12,13,16,17,20,22,25,28ac,29,32,35,
40,42a,50,51,58,62b,68ab,70
Demo: [Ö] kap.3:1b,2b,9d,21
Egen räkning: [Ö] kap.3:1acd,2ac,9abc,14,20
Demo: [Ö] kap.4:5,7,12,25,29,32,44
Egen räkning: [Ö] kap 4:2,6,8,10,13,14,23,24,28,30,31,33
Demo: [Ö] kap.6:4,11,12,16,19,22,27,45
Egen räkning: [Ö] kap 6:1,3,8,9,10,13,14,17,18,19,20,21,24,26,28,49
Demo: [Ö] kap.7:3,4,12,(16)
Egen räkning: [Ö] kap 7:1,8,13,(15)
Demo: [Ö] kap.8:2,6,15,17,34
Egen räkning: [Ö] kap 8:1,3,13,14,16,19,35
Demo: [Ö] kap.9:3,8,17,20b,25,28,33,39,46
Egen räkning: [Ö] kap 9:1,5,7,9,10,11,13,14,18,21,24,26c,29,31,32,34,36,38,40,42,45

Examination:
Tentamen omfattar 50 poäng, varav 40-44 poäng utgörs
av problem och de resterande poängen är på teorin.
Hjälpmedel: BETA och typgodkänd kalkylator.
Betygsgränser: 20-29 poäng ger betyg 3, 30-39 poäng betyg 4
och 40-50 poäng ger betyg 5.
Laborationerna redovisas i samband med laborationstillfällena.

Teorin finns på baksidan!

Teori:
Följande definitioner ingår:
kap. 1: def. 5,7
kap. 2: def. 1,2,3,4,5
kap. 9: def. 2

Följande satser med bevis ingår:
kap. 1: sats 1
kap. 2: sats 8,12(a) inklusive lemma 1.
kap. 4: sats 1
kap. 9: sats 2,3