Förslag till uppgifter för

D(emonstration): 5.1:11,17,34    5.2: 3    5.3:2,11    5.4: 3,8,31   5.5:  5,4,41    5.6:  3,5,19

S(jälvverksamhet): 5.1: 1,3,7,19,29,32    5.2:1  5.3:13,3     5.4:1,5,7,27,29,36    5.5: 7,13,23,39   5.6:7,9,15,23