Schemaändring: ingen övning onsdag morgon

D:    5.7:1,17     6.1:1,33    6.2:1,9,17,29     6.3:5,10,12     6.5:1,18

S:  5.7:3,5,7,19   6.1:3,5,7,9,21     6.2:3,8,19    6.3:1,9,11,23   6.5:3,5,19,25


Här hittar du några uppgifter som kan användas för att kontrollera att du lärt
dig ungefär vad du borde under de första veckorna.