Schemaändring            övningen onsdag morgon inställd

D:   7.9:  2,12,18,24,28      3.7: 2,14

S:   7.9: 1,3,7,11,15,17,21,28    3.7:  1,5