Schemaändring   övningen onsdag morgon inställd

D:  4.9: 2,4,14   9.2:  2,12

S:  4.9:  1,5,15,17    9.2: 1,5,7,11