MVE230, Matematisk programvara, 2018/19


Meddelanden

Från 20190201 kommer Katarina Blom ta över som examinator på kursen.
Katarina nås via epost blom(at)chalmers(punkt)se (byt (at) mot @ och (punkt) mot .).

Måndag 19/11 kl 12:00 i datorsalen MVF25 finns det möjlighet att redovisa Matlab-rester.
Anmäl ditt intresse via e-post jacques@chalmers.se

För att på plats i datorsalarna vid laborationer gör vi följande gruppindelning:
Grupp 1 = Efternamn som börjar på A-L, Grupp 2 = Efternamn som börjar på M-Ö.

Lärare

Kursansvarig: Jacques Huitfeldt, e-post jacques@chalmers.se, telefon 7721093.

Kurslitteratur

Studiematerial som det länkas till nedan (under rubriken Program) samt på datorintroduktionens PingPong-aktivitet.

Katarina Blom, några kapitel ur Programmering med MATLAB som kommer ges ut på Libers förlag senare i år.

Program

Kursen består av tre delar eller block.

Första blocket utgörs av Datorintroduktion.
Föreläsare: Paul Erhart
Föreläsningar och laborationer är gemensamma för F och TM.
Första föreläsningen är på måndag 3/9 kl 14:15-15:00 i GD.
Första laborationstillfället är för
Grupp 1: onsdag 5/9 kl 13:15-15:00 i datorsalarna i F-T7203, F-T7204, FT4011.
Grupp 2: torsdag 6/9 kl 13:15-15:00 i datorsalarna i F-T7203, F-T7204, FT4011.

Fortsättningsvis tar Grupp 1 det första labtillfället i veckorna (tillsammans med TKTFY-1.001 och TKTFY-1.002), medan Grupp 2 tar det andra (tillsammans med TKTFY-1.003 och TKTFY-1.004).

Andra blocket utgörs av Introduktion till MATLAB.
Föreläsare: Damiano Ognissanti
Föreläsningar är gemensamma för F och TM, men ni arbetar inte samtidigt i datorsal.
Första föreläsning på måndag 10/9 kl 15:15-17:00 i HB4.
Första laborationstillfället är för
Grupp 1: torsdag 13/9 kl 13:15-15:00 i datorsalarna MVF24, MVF25.
Grupp 2: fredag 14/9 kl 10:00-11:45 i datorsalarna F-T7203, F-T7204.

Tredje blocket utgörs av en serie laborationer, där ni skall använda era nya kunskaper i Matlab.
Detta block är inte gemensamt med F.
Laborationerna startar vi med tisdag 2/10 kl 13:15-15:00 (Grupp 1), kl 15:15-17:00 (Grupp 2).Datorintroduktion
Det blir föreläsningar, laborationer och inlämningar.
Alla information finner du på PingPong-aktiviteten ''TIF275 Fysikingenjörens verktyg H18-V19'', se under ''Datorintroduktion'' i menyn till vänster på sidan. Länk till PingPong.

Introduktion till MATLAB
Det blir tre föreläsningar om grunderna i Matlab med studiematerialet
1. Introduktion till MATLAB
2. Mer om funktioner och grafik i MATLAB
3. Kort om programmering i MATLAB
och en fjärde föreläsning om funktioner i Matlab för beräkning av numeriska lösningar till matematiska problem
4. Tillämpningar i matematik med MATLAB
Samtliga uppgifter i studiematerialet 1-4 redovisas för kursansvarig vid datorn under schemalagd tid.

Läs gärna följande komplement till ''Tillämpningar i matematik med MATLAB''
Visualisering av dämpad svängande kloss
Följande material om symboliska beräkningar är frivilligt:
5. Symboliska beräkningar med MATLAB

Laborationsuppgifter
Dessa gör man när man tagit sig igenom det grundläggande studiematerialet 1-3.
1. Platonska kroppar. Färger i Matlab. Funktionerna klot och stav
2. Parametriserade ytor
3. Game of Life
Samtliga laborationsuppgifter redovisas för kursansvarig vid datorn under schemalagd tid.

Följande laboration är frivillig:
4. Geometriska transformationerMATLAB på egen dator
Matlab finns på Chalmers datorer och du kan även installera på din egen dator. Chalmers har studentlicens för Matlab och du kan ladda med från Chalmers programvaruserver. Du kan dock endast nå denna från en dator som är ansluten till Chalmers nätverk.
Instruktioner för installation av programvara finner du
här.Föreläsningar första Matlab-blocket

Kontrollera alltid tid och sal med schemat, ibland sker sena ändringar.
Dag
Sal Innehåll
10/9 kl 15-17 HB4 Matlab 1 - Introduktion till Matlab
17/9 kl 13-15 HA4 Matlab 2 - Mer om funktioner och grafik i Matlab
24/9 kl 13-15 HA4 Matlab 3 - Kort om programmerig i Matlab
8/10 kl 13-15 HA4 Matlab 4 - Några tillämpningar i matematik med Matlab

Laborationstider för de två Matlab-blocken

Kontrollera alltid tid och sal med schemat, ibland sker sena ändringar.
Dag
Sal     
Innehåll
13/9 kl 13-15  (Grupp 1)
14/9 kl 10-12  (Grupp 2)
MVF24, MVF25
F-T7203, F-T7204 
Matlab studiematerial 1. Redovisa direkt
20/9 kl 13-15  (Grupp 1)
21/9 kl 10-12  (Grupp 2)
MVF24, MVF25
F-T7203, F-T7204 
Matlab studiematerial 2. Redovisa direkt
27/9 kl 13-15  (Grupp 1)
28/9 kl 10-12  (Grupp 2)
MVF24, MVF25
F-T7203, F-T7204 
Matlab studiematerial 3. Redovisa direkt
2/10 kl 13-15  (Grupp 1)
2/10 kl 15-17  (Grupp 2)
MVF24, MVF25 Laboration 1 - Platonska kroppar
Färger i Matlab. Funktionerna klot och stav
4/10 kl 13-15 MVF24, MVF25 Laboration 2 - Parametriserade ytor
5/10 kl 10-12 F-T7203, F-T7204  Laboration 3 - Game of Life
11/10 kl 13-15  (Grupp 1)
15/10 kl 13-15  (Grupp 2)
MVF24, MVF25 Matlab studiematerial 4. Redovisa direkt
18/10 kl 13-15 MVF24, MVF25 Labredovisning
19/10 kl 10-12 F-T7203, F-T7204  Rester och sista redovisning
Utöver den schemalagda tiden i datorsal, måste ni även jobba hemma och träna vid datorerna i skolan.
När en datorsal inte är bokad av en kurs är det fritt fram att sätta sig och jobba.

Studieresurser

Mattesupporten är öppen för alla som studerar på Chalmers eller på Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
FUNKA hjälper dig som går på Chalmers och har behov av extra stöd pga någon funktionsnedsättning.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Examination

Examinationen består i två delar. Dels examination av datorintroduktionen, se dess PingPong-sida, dels examination av Matlab.
Den senare utgörs av att samtliga uppgifter i studiematerialet 1-4 samt laborationerna 1-3 skall göras och redovisas för kursansvarig under schemalagd tid. Sista möjligheten att redovisa de två Matlab-blocken i läsperiod 1 är fredag 19/10 kl 10-12.

Du kan kontrollera om du klar med allt genom att logga in på PingPong och titta på aktiviteten ''MVE230 Matematisk programvara H18''.

Kursvärdering

Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs. Se följande mall för kursvärdering i studentportalen.

Väsentliga förändringar jämfört med förra kurstillfället:
Inga.

Kursrepresentanter:
Joel Juuso, lanjoel@student.chalmers.se
Theodor Jendle, jendlet@student.chalmers.se