Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.Lärare
Kursansvarig: Håkan Andreasson (hand@chalmers.se), Torbjörn Lundh (tobjorn.lundh@chalmers.se), Claes Ohlsson (claeso@chalmers.se)
Kurslitteratur
Ingen


Program


Föreläsningar
Dag Avsnitt
Innehåll
3/11

My-dagen
4/11, 13-15

Håkan Andreasson: Exempel ur matematikfloran: föreläsning 1
5/11, 10-12

Claes Ohlsson: Skriva - en central matematikkompetens
10/11, 13-15

Johan Jonasson: Kortblandningar
12/11, 10-12

Claes Ohlsson: Skriva matematik rätt, effektivt och fint
17/11, 13-15

Christain von Schultz: LaTeX
19/11, 13-15

Stefan Lemurell: Googles sidrankning - linjär algebra värt en förmögenhet
24/11, 13-15

Ulf Persson: Redan de gamla grekerna
26/11, 10-12

Torbjörn Lundh: Matematiska modeller i (nästan) alla vetenskapliga områden
1/12, 13-15

Holger Rotzén: Understanding big data and big systems
3/12, 13-15

Adam andersson: Brownsk rörelse - från en ensam pollenpartikels slumpvandring i vatten till den fundamentala byggstenen inom finansmatematiken
8/12, 13-15

Anders Logg: Automatiserad lösning av differentialekvationer
10/12, 10-12

Torbjörn Lundh: Matematiska lösningar på tre kardiovaskulära problem
15/12, 13-15

Håkan Andreasson: Exempel ur matematikfloran: föreläsning 2


Rekommenderade övningsuppgifter
Dag Uppgifter

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor


ExaminationRutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor