Aktuella meddelanden
OBS: Jag kommer att visa tentan på fredag 30/11 i sal HC3 klockan 11.45!
*****************************************************************************************
Lärare
Kursansvarig: Bo Berndtsson. email: bob'at'chalmers.se           
Övningsledare: Hossein Raufi. email: raufi'at'chalmers.se
Labhandledare:

Kurslitteratur
Complex variables av Stephen D Fisher. Boken kommer at finnas för försäljning vid första undervisningstillfället den 4/9
PM
tabeller

Program


Föreläsningar
Dag Avsnitt
Innehåll
4-5/9

Har gått igenom avsnitt 1.1,1.2,1.4, och börjat på avsnitt 1.6. Avsnitt 1.3 lämnas till egen läsning, avsnitt 1.5 går vi genom nästa vecka
7/9

Tänker gå igenom avsnitt 1.6 (klart) och avsnitt 2.1
11/9

Gick igenom avsnitt 2.1 fram till 2.11 samt 1.5. Har börjat gå igenom avsnitt 2.2
14/9

på fredag tänker jag avsluta 2.2 och börja med 2.3
19/9

Igår avslutade jag 2.3 (utom 2.3.1 som utgår). Idag går jag igenom 2.4 och börjar på 2.5
25/9

Har gått igenom Laurentserier (avsnitt 2.5), utom sista avsnitt 'L-series of a Rational function, som utgår. Har börjat på 2.6, residysatsen.
26/9

Fortsätter på 2.6, residysatsen och börjar kanske på 3.1


9/10

Avslutar konforma avbildningar med ett exempel och börjar på Fouriertransformen (kapitel 5) efter några ord om harmoniska funktioner.


Rekommenderade övningsuppgifter
Dag Uppgifter

Datorlaborationer och övningar med Matlab
Referenslitteratur:
 1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. Holly More, MATLAB for Engineers
  (Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra.
  Är utmärkt för självstudier.)
 3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
  (Kräver kunnskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter
  Är utmärkt som referemslitteratur/uppslagsbok)
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor


Examination

Enbart tenta 

Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor

ordinarie tenta 20/10 2011    
lösning
omtenta januari2012
lösning för omtentan
extra omtenta mars 2012
ordinarie omtenta augusti 2012 

Tenta 25/10 2012
med lösningar