Aktuella meddelanden
Gå till kurshemsidan här!
 
Examinator och föreläsare
 
Kurslitteratur

Preliminärt program för föreläsningarna
.....
Dag
Avsnitt
Innehåll
     
     
     
     
     
     
     
     

....
Dag
Avsnitt
Innehåll
     
     
     
     
     
     
     


Rekomenderade övningsuppgifter
.....
Dag
  Uppgifter
   
   
   
   
   
   
   
   


Datorlaborationer och övningar med MatlabReferenslitteratur:
Kurskrav
Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen .....
Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning ....
Följande satser ska dessutom kunna bevisas (minst två av dem kommer på skrivningen) .......


Examination
Tentamen består av .....
För godkänt resultat på kursen krävs.....
Tentamina
Tentamen äger rum .....
Vid tentamen är ....
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås enbart med epost via LADOK. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerde.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarietentamen:
Ett granskningstillfälle av tentamen är obligatoriskt. När detta äger rum meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan sedan hämta och granska sin tenta Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 8.30-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).
 
Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 8.30-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

Gamla Tentor