MVE345, Miljö och matematisk modellering, 2011/12 [webTimeEdit]