MVE345, Miljö och matematisk modellering, 2012/13 [webTimeEdit]