MVE345, Miljö och matematisk modellering, 2013/14 [webTimeEdit]