MVE345, Miljö och matematisk modellering, 2014/15 [webTimeEdit]