Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Obs detta är kurshemsidan för 2014

Tentamenstes och lösningsförslag till ordinarie tenta

** Kurshemsidan finns nåbar utanför pingpong på länken
http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/mve355/1314/(**) Jag kommer att finnas på Lindholmen imorgon (torsdag) ca kl 8:30-10 och på fredag kl 10-12 för att svara på frågor.

(**) Jag har rättat några fel som fanns i lösningarna till de gamla tentorna som finns längst ner på hemsidan.

** Lab 7b är frivillig.

** Jag får fortfarande mail från några av er som har felaktigt schema. TimeEdit länken högst upp på denna sidan visar rätt schema. Jag lägger ut kvarvarande schema här nedan:

Onsd 14/5, Föreläsning 8:15-10 i Omega, Lab TIEPL 10:15-13, Lab TIMAL 15:15-17.

Tors 15/5, Föreläsning 8:15-10 i Omega

Fred 16/5, Lab TIMAL 8:15-12, Lab TIEPL 13:15-17

Månd 19/5, Lab TIMAL/TIEPL 15:15-17

Tisd 20/5, Lab TIMAL/TIEPL 15:15-17

Onsd 21/5, Föreläsning 8:15-10 Omega, Lab TIMAL/TIEPL 10:15-12

Här finns information för dig som vill ladda ner Matlab till egen dator.

Lärare
Kursansvarig: Katarina Blom, blom(at)chalmers(dot)se
(byt ut (at) mot @ och (dot) mot . så blir mailadressen riktig)

Labhandledare: Axel Dahlberg, Malin Nilsson
Kurslitteratur

Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap (Studentlitteratur) samt laborationsmaterial (se 'Datorlaborationer och övningar med Matlab' nedan).

Program


Föreläsningar
Läsvecka Kapitel i läroboken
Innehåll
1
1-3
Introduktion till Matlab, enkla matlabkommandon, beräkning av aritmetiska uttryck,
datatyper, variabler, lite om in och utmatning.
Matlab-exempel från onsdagsföreläsningen.
2
4-8, 9.1-9.6
Vektorer matriser och teckensträngar, kontrollstrukturer, funktioner, grafik och
inledande visualisering samt lösning av linjära ekvationssystem.
Matlab-exempel från onsdagens föreläsning.
Matlab-exempel från torsdagens föreläsning.

3
4-8, 9.1-9.6
Fortsättning vektorer matriser och teckensträngar, kontrollstrukturer, funktioner, grafik och
visualisering samt lösning av linjära ekvationssystem.

Matlab-exempel från onsdagens föreläsning (finns i 2 format: mfil och html)
Matlab-exempel från torsdagens föreläsning (finns i 2 format: mfil och html) y.m, y2.m, fibbo.m, piapprox.m.
4
4-8
Enkel simulering.
Matlab-exempel från onsdagens föreläsning (finns i 2 format: mfil och html)
Matlab-exempel från torsdagens föreläsning (finns i 2 format: mfil och html)
5
11.1-11.2
Numerisk lösning av ekvationer
6
13.1
Numerisk integrering
7
14.1-14.4
Numerisk lösning av differentialekvationer

Matlab-exempel från onsdagens föreläsning html
Matlab-exempel från torsdagens föreläsning html
8

Repetition och restredovisningar


Matlab-exempel från onsdagens föreläsning html


Datorlaborationer
Läsvecka Laboration/Rekommenderade uppgifter
1
Laboration 1.
Här finns läshänvisningar till den gamla upplagan av läroboken (den röda boken).
2
Laboration 2.
3
Laboration 3. (Sista figuren i lab3a var felaktig. Figuren korrigerades 1/4)
4
Laboration 4.
5
Laboration 5
6
Laboration 6
7
Laboration 7 a
Laboration 7 b
8


Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Examination

För att bli godkänd på kursen krävs att man: Det finns inga möjligheter till delgodkännanden (eller kompletteringar) av kursen. Momenten ovan måste avklaras för att poäng för kursen ska kunna erhållas.

Det betyg man får på den skriftliga tentamen blir slutbetyg på kursen.Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.

Studentrepresentanter: (byt ut (at) mot @ och (dot) mot . så blir mailadresserna riktiga)
Gamla tentor