Aktuella meddelanden
Välkomna till kursen! Aktuella meddelanden skickas till er studentmail och som PIM på pingpong.Lärare
Kursansvarig: Oliver Lindberg, oliver.lindberg@intize.org eller kurs@intize.org.
Examinator: Samuel Bengmark, samuel@chalmers.se
Litteratur
Följande bok behöver införskaffas till läsperiod 3:

Övrig litteratur består av utdelat material eller material som är tillgängligt på Chalmers bibliotek. Dessa delas ut under kursens gång.Program

LP2 - Matematikdidaktik och pedagogik

Datum

Tid

Typ

Tema

Föreläsare

  2015-11-03

 17:15 - 20:00  Föreläsning 1  Introduktion  Oliver Lindberg, Samuel  Bengmark

  2015-11-10

 17:15 - 20:00  Föreläsning 2  Gruppdynamik del 1  Gustaf Lindblad

  2015-11-17

 17:15 - 20:00  Föreläsning 3  Gruppdynamik del 2  Gustaf Lindblad

  2015-11-24

 17:15 - 20:00  Föreläsning 4  Gruppdynamik på ett fartyg  Anton Thynell

  2015-12-01

 17:15 - 20:00  Föreläsning 5  Konflikthantering  Anneline Sander

  2015-12-08

 17:15 - 20:00  Seminarium 1  Helping Kap 1 - 5  Oliver Lindberg

 Start: 2015-12-01

 Slut  2015-12-15

 Lämnas in  senast  23:59  Inlämning 1  Analysera gruppdynamiken  i  din mentorsgrupp  LP3 - Matematikdidaktik och pedagogik

Datum

Tid

Typ

Tema

Föreläsare

  2016-01-19

 17:15 - 20:00  Föreläsning 6  Matematikdidaktik i geometri  Farid Papoli

  2016-01-26

 17:15 - 20:00  Föreläsning 7  Möten mellan människor  Lars-Åke Kernell

  2016-02-02

 17:15 - 20:00  Föreläsning 8  Matematikdidaktik och begrepp  Jana Madjarova

  2016-02-09

 17:15 - 20:00  Föreläsning 9  Teknikens inträde i  undervisningen  Thomas Hillman

  2016-02-16

 17:15 - 20:00  Föreläsning 10  Tekniska hjälpmedel i olika mentorskap  Thomas Lingefjärd

  2016-02-23

 17:15 - 20:00  Seminarium 2  Perspektiv på Lärande  Oliver Lindberg

 Start: 2016-01-19

 Slut  2016-03-13

 Lämnas in  senast  23:59  Inlämning 2  Planering av mentorsträff  

 

LP4 - Ledarskap och samhällsentreprenörskap

Datum

Tid

Typ

Tema

Föreläsare

  2016-03-22

 17:15 - 20:00  Föreläsning 11  Ledarskap, entreprenörskap och mångfald  Dahir Khalid

Påsklov och omtentavecka

  2016-04-12

 17:15 - 20:00  Föreläsning 12  Mattecentrum och samhällsentreprenörskap  Johan Wendt

  2016-04-19

 17:15 - 20:00  Föreläsning 13  Integration och internationellt entreprenörskap  Annika Axelsson och Per Östling

  2016-04-26

 17:15 - 20:00  Föreläsning 14  Lärare som ledare - två perspektiv  Marcus Gustafsson och Edvin Linge

  2016-05-03

 17:15 - 20:00  Föreläsning 15  Social hållbar utveckling och knyta ihop säcken  Suvi Panas och Oliver Lindberg

 2016-05-10

 17:15 - 20:00  Debatt  Matematik i skolan  Oliver Lindberg

 
Datorövningar
I LP3 ges föreläsningar om den tekniska utvecklingens betydelse för matematikundervisningen (Föreläsning 9 och 10). Till dessa tillfällena rekommenderas ni att ta med egen dator för att kunna genomföra de övningar som ges i samband med föreläsningen. Ni som inte kan ta med en dator få jobba tillsammans med någon som har dator.
Kurskrav
Kursens krav återfinns i Kurs-PM som ligger under Dokument på PingPong. Se även Examination nedan.
Inlämningar
I kursen ska ni skriva två inlämningar enligt schemat ovan. Dessa lämnas in på pingpong och publiceras i läsperiod 1 respektive läsperiod 2. I läsperiod 4 avslutas kursen med en debatt.Examination
För att bli godkänd i kursen krävs:

Betygsskalan består endast av "Godkänd" och "Underkänd". Om något moment inte blir godkänt under kursens gång kompletteras detta i nästkommande kursomgång.
Kursutvärdering
Kursutvärderingen skickas precis som vanligt ut efter kursens slut. Kursutvärderarna väljs slumpvis och kontaktuppgifter till dessa publiceras på pingpong.
Gamla inlämningar
Inlämningarna har förändrats inför årets kursomgång och därför finns inga gamla inlämningar som motsvarar årets. Kursen har ingen salstenta så gamla tentor finns inte heller.