Latest news


Teachers
Samuel Bengmark, Matematiska vetenskaper
Ingemar Nordenberg, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap och Aranäsgymnasiet
Mikael Holmqvist, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet

Course litterature
Matematik
  • A Friendly Introduction to Number Theory, third edition, Joseph H. Silverman
  • Algebra och talteori för lärare, Samuel Bengmark (delas ut)
  • Wigner

Återkoppling

 Lektionsplanering

Läromedelsanalys

  • Analys och bearbetning av undervisningsplaneringar, Skott et al (delas ut)

 Matematisk programvara

  
Fallstudie
  • Utdrag ut Windows on Teaching Math, Catherine Merseth (delas ut)

Kursplaner och bedömning


Programme


Lectures
Lv
Datum
Tid
Innehåll
Redovisningsuppgifter
Lärare
1 tis 3/9 fm Kursintroduktion.
Ämnesplaner för Matematik.
Fallstudie om derivata
Vanliga missuppfattningar hos gymnasieelever
(exempel från TIMMS och exempel från skolan.)
Instruktioner om uppgift Minirollspel.

Samuel
Ingemar
Mikael


em
Eget arbete med Minirollspel


fre 6/9
fm
Om återkoppling.
Instruktioner om uppgift Återkopplingsreflektion
OBS: Vi är på Johanneberg denna dag, i sal MVL15 i Matematiska vetenskapers hus.

Mikael


em
Kongruens
Pytagoreiska tripplar.

Samuel
2
tis 10/9
fm
De algebraiska strukturerna grupp, ring och kropp.
Samuel


em
Den multiplikativa strukturen i Z. Kongruensräkning. Eulers fi-funktion och  Eulers-formel
Samuel

fre 13/9
fm
09.00: eget arbete
10.30: redovisning av Minilektioner

Minirollspel Ingemar


em
Primtal och aritmetikens fundamentalsats.
Primtal mod 4.
Återkopplingsreflektion in senast söndag 15/10 klockan 24. Samuel
3
tis 17/9
fm
Eget arbete: Läsa varandras återkopplingsreflektion och arbeta med Matte 1.em
Återkopplingsseminarium

Mikael

fre 20/9
fm
Inför VFU

Sheila
Ingemar


em
Om lektionsplanering och läromedel.
Instruktioner om uppgift Lektionsplanering och läromedelsanalys

Mikael
4
tis 24/9
fm
Redovisning av Matte 1
Matte 1
Samuel


em
Mersenne primtal och perfekta tal

Samuel


sen em
16.15-17.00 Möte med VFU-handledare
Introduktion av Skolbesöksuppgift.

Sheila
Ingemar

fre 27/9
fm
Matematisk programvara.
RSA-kryptering
Mittkursutvärdering.


Samuel


em
Teater för lärare
Gunilla Gårdfäldt-Carlsson
5
tis 1/10
8.00-17.00
Skolbesökfre 4/10
fm
Redovisa Lektionsplanering och läromedelsanalys
Lektionsplanering och läromedelsanalys
Mikael
Ingemar Samuel


em
Primtalstester, kvadratisk reciprocitet
Samuel
6
tis 8/10
fm
9.00: Fallstudier inklusive skolbesöket.
10:00 Bedömningsseminarium, texter och prov från skolbesök
Skolbesöksuppgift
Ingemar
Mikael


em
Bedömning och nationella prov

Ingemar

fre 11/10
fm
Egen produktion av presentationer av Matte 2 Matte 2 in senast söndag13/10 klockan 24


em
Om examination i grupp


Mikael
7
tis 15/10
fm
Muntlig tentamen i grupp

Samuel


em
13.15: Matematiken som vetenskap och kunskapsfält
14.45: Återkoppling på redovisningar av Matte 2.

Samuel

fre 18/10
fm
Röst och tal
Redovisning av Matte 3

Matte 3
TBA
Samuel


em
Repetition

Samuel
8
mån 21/10
9-12
Skriftlig tentamen

Samuel


Aims
Syftet med kursen är att förbereda för undervisning i matematik genom att behandla didaktiska frågor och utmaningar, inte minst genom att utforska ditt egna lärande, problemlösande, hypotessökande och teoribyggande inom algebra och talteori. På kort sikt handlar det om att förbereda sig för VFUn nästa lärperiod. Kursen har också som syfte att förbereda dig på att kunna diskutera vetenskapsteoretiska frågor såsom "Vad karaktäriserar matematiken?".

Målen är att du skall kunna
  • planera undervisning
  • redogöra för talteorins och algebrans grunder och sätta dem i relation till gymnasieskolas matematikkurser
  • beskriva olika kategorier av provuppgifter samt några alternativa examinationsformer och vad de mäter
  • använda matematisk programvara för enklare beräkningar
  • beskriva matematikens vetenskapliga och kunskapsmässiga karaktär och särar

Examination
Examinationen i kursen har tre delar