MVE380, Analyze learning, 2017/18

Latest news

Welcome to the course! The schedule for the course can be found in TimeEdit.

Kursen handlar om vetenskapliga modeller i allmänhet och tar upp två speciella områden i synnerhet, naturvetenskapliga/tekniska modeller samt lärandemodeller. Kursen kommer också att beröra ledarskapsmodeller.

Teachers

Course coordinator: Torbjörn Lundh och Samuel Bengmark

Teaching assistants:

Lab supervisor:

Course literature


Program

Lectures

Läsvecka
Förbered
Innehåll
1, måndag 19/3
PPL: kap 1 + VM: s. 7-24
Kursintroduktion + Modellintroduktion: Vad är en modell?
1, onsdag 21/3

Pythonlaboration
2, måndag 26/3
 1. Kap 3 i PPL: Behaviorism.
 2. Kap 4 i PPL: Gestalt.
Undervisningskompetenser, särbegåvning
Seminarium 1
2, onsdag 28/3
MM s. 1-23 och VM, s. 25 - 65 (leta likheter och skillnader) Hur används modeller? Är det olika inom olika fält? Hur kategoriserar vi modeller? Kort intro till MM kap 4.
3, måndag 9/4
 1. Applikation av förra veckans modeller.
 2. Kap 5 i PPL: Konstruktivism.
 3. Miller: Kognitiva revolutionen
 4. Kap 6 i PPL: Sociala modeller.
Workshop 1
Seminarium 2
3, onsdag 11/4
Kap 4 i MM Diskussion av kap 4, speed consulting, korta presentationer, kort intro nästa kapt (8)
3, torsdag 12/4 Kap 8 i MM
4, måndag 16/4
Kap 5 i MM  
4. onsdag 18/4
 1. Applikation av förra veckans modeller.
 2. Ling Lo: Variationteori
Workshop 2
Seminarium 3
5, måndag 23/4
s. 81 - 112 i VM (+ jämför VM s. 86 till 90 med kap 6.3 i MM)  
5, onsdag 25/4
 1. Applikation av förra veckans modeller.
 2. Kap 9 i PPL: Informationmodell.
 3. Bjork: Applying Cognitive Psychology to Enhance Educational Practice
 4. Hinton & Fisher: The Nature of Learning (sid 113-129).
Workshop 3
Seminarium 4
6, onsdag 2/5
s. 67 - 79 i VM.  Diskussion av modeller och modellering inom olika fält. Samt diskussion av de tidigare lästa avsnitten från s. 44 - 65 i VM
7, måndag 7/5 Se gärna ping-pong: "Boken MM" för uppgifter att jobba med förutom era NT-projekt
Handledning av NT-projekten samt reservtid
7, måndag 9/5
 1. Applikation av förra veckans modeller.
 2. Goffe och Jones: Leading Clever People
 3. Mackenzie: 3D-leadership modell
Workshop 4
Seminarium 5
8, måndag 14/5 1. Presentation av NT-modeller. 20 minuter presentation per grupp (frågor ej inräknade) Inlämning av rapport senast kl. 23.55
8, onsdag 16/5 Applikation av förra veckans ledarskaps- modeller Workshop 5
8, måndag 21/5 Presentation av lärandemodell. 20 minuter presentation per grupp (frågor ej inräknade) Inlämning av rapport senast kl. 23.55 söndag 20 maj (ursprungligen fredag 18 maj)
9, onsdag 23/5
 VM Återblick på det generellla modellbegreppet - likheter och skillnader mellan pedagogik och naturvetenskap med era erfarenheter under kursen
10, måndag 28 maj fm
 Samhällsbyggnad, vanlig skrivtenta Tentamen


Computer labsReference literature:

Se labinstruktionen i ping-pong

Course requirements

The learning goals of the course can be found in the course plan.

Till varje lektion finns saker att förbereda.
Dagar som är gula i programmet ovan beghandlar lärande modeller. Till dessa dagar skall man normalt förbereda sig genom att 
a) designa en lärandesituation som iscensätter de centrala delarna i den didaktiska modell som diskuterades förra veckan, och
b) läsa några sidor i Perspektiv på lärande som vi diskuterar i seminarieform.

Till de dagar som behandlar NT-modeller (gröna i programmet) skall man normalt läst ett utpekat avsnitt i ....

I tillägg till detta kommer du att
1. Lämna in en individuellt skriftlig redovisning av en planerad lärandeaktivitet
2. I grupp modellera ett naturvetenskapligt eller tekniskt skeende.
3. I grupp skapa en didaktisk modell.
4. Individuellt beskriva användning lärandemodeller i en andra organisationer så som det ser ut idag och hur det skulle kunna utvecklas.

Evaluation - studeranderepresentanter

MPLOL               juul@student.chalmers.se     SARA JUUL

KPLOL                attek@student.chalmers.se  ATTE KUMPULAINEN

KPLOL                nikmal@student.chalmers.se   NIKLAS MALMGREN

MPLOL               vikpe@student.chalmers.se  VIKTOR PERSSON

Examination

Examinationen har fem delar:

     1. Inlämning av lösningar på Pythonuppgifter.
     1. Inlämning och presentation av en i grupp egenkonstruerad naturvetenskaplig- eller tekniskmodell. Extraordinäa arbeten kan ge 3 bonuspoäng till tentan.
     1. Inlämning och presentation av en i grupp egenkonstruerad lärandemodell. Extraordinära arbeten kan ge 3 bonuspoäng till tentan.
     1. Inlämning och presentation av en i grupp skapad reflektion om lärande i annan organisation.
     1. En individuellt skriftlig tenta vid dator med tillgång till Python och ordbehandlare.

Examination procedures

In Chalmers Student Portal you can read about when exams are given and what rules apply on exams at Chalmers. In addition to that, there is a schedule when exams are given for courses at University of Gothenburg.

Before the exam, it is important that you sign up for the examination. If you study at Chalmers, you will do this by the Chalmers Student Portal, and if you study at University of Gothenburg, you sign up via GU's Student Portal.

At the exam, you should be able to show valid identification.

After the exam has been graded, you can see your results in Ladok by logging on to your Student portal.

At the annual (regular) examination:
When it is practical, a separate review is arranged. The date of the review will be announced here on the course homepage. Anyone who can not participate in the review may thereafter retrieve and review their exam at the Mathematical Sciences Student office. Check that you have the right grades and score. Any complaints about the marking must be submitted in writing at the office, where there is a form to fill out.

At re-examination:
Exams are reviewed and retrieved at the Mathematical Sciences Student office. Check that you have the right grades and score. Any complaints about the marking must be submitted in writing at the office, where there is a form to fill out.

Old exams