Aktuella meddelanden
Måndag 2/5 kl 8-10 i E-studion är sista chansen att redovisa Matematiskt skissande. Då ges även en sista chans att redovisa laborationer från Matematisk analys i flera variabler. Se efter i pingpong-aktiviteterna för respektive kurs om ni har några rester. Förbered er väl och kom i tid.
Lärare
Jacques Huitfeldt, mail jacques@chalmers.se
Kurslitteratur
Vill man skaffa en lärobok i Matlab så rekommenderar vi:
Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, 3:e upplagan, Studentlitteratur.
Program
Redan i läsperiod 1 arbetade de flesta med materialet:
Matlab 1: Introduktion till Matlab 
Matlab 2: Matriser och vektorer i Matlab
Matlab 3: Funktioner och grafritning i Matlab
Matlab 4: Kontrollstrukturer i Matlab
De som har någon rest kvar, måste ta hand om det snarast. Kontrollera i PingPong på aktiviteten ''MVE400 Matematiskt skissande V16'' om någon del saknas för er.

Vi förbereder arbetet med laborationerna genom att repetera i materialet ovan.
Matlab 1: Lite snabb repetition. Förhoppningsvis känner du igen allt.
Matlab 2: Speciellt avsnitt 2 och 4 är viktiga här.
Matlab 3: Allt är viktigt.
Matlab 4: Allt (utom avsnitt 5) är viktigt. Fördjupningen allra sist (sid. 8-9) ger en förberedelse bl.a. för laboration 3.

Laboration 1: Platonska kroppar med Matlab. Färger i Matlab. Funktionerna klot och stav
Laboration 2: Geometri i rummet med Matlab
Laboration 3: Parametriserade ytor i rummet med Matlab. Skriptfilen snaeckor som man gärna kan pröva.

Dag Datorsal
Innehåll
Torsdag 28/1 kl 13-15
EKD 8
Förberedelse inför laborationerna enligt ovan.
Torsdag 28/1 kl 15-17
  --
Eget arbete med förberedelser.
Onsdag 3/2 kl 8-10
  --
Eget arbete med förberedelser.
Måndag 15/2 kl 8-10 KD1
Laboration 1.
Måndag 15/2 kl 10-12   --
Eget arbete med laboration 1.
Måndag 22/2 kl 8-10
E-studion
Laboration 2.
Måndag 22/2 kl 10-12
  --
Eget arbete med laboration 2.
Måndag 22/2 kl 13-15
  --
Eget arbete med laborationerna.
Fredag 4/3 kl 8-12
  --
Eget arbete med laborationerna.
Måndag 7/3 kl 8-10 E-studion
Laboration 3.
Måndag 7/3 kl 10-12   --
Eget arbete med laboration 3.

(Lp 4)


Måndag 21/3 kl 8-10 E-studion
Fortsatt arbete med laborationerna varvat med redovisning av färdigställda laborationer.
Måndag 21/3 kl 10-12   --
Eget arbete med laborationerna.
Måndag 11/4 kl 8-12   --
Eget arbete med laborationerna.

Måndag 2/5 kl 8-10 E-studion Resterande redovisning av laborationer.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Examination
Det inledande matlabmaterialet samt samtliga uppgifter i laborationerna 1-3 skall redovisas för och godkännas av kursansvarig under schemalagd tid.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.

Kursrepresentanter:
HEDDA EGERLIDegerlid@student.chalmers.se
MARIA TJÄDERmariatj@student.chalmers.se
EINAR PERSSONpeinar@student.chalmers.se