MVE450, Beräkningsmatematik, 2017/18


Meddelanden

--

Schema

Föreläsningar
Måndagar kl 10:00-11:45 i sal HA1.

Laborationsschema
Grupp Tid
Sal
Grupp 1-7
Grupp 8-13
Onsdagar kl 15:15-17:00 och fredagar kl 10:00-11:45 D209
D309
Grupp 14-20
Grupp 21-26
Tisdagar kl 13:15-15:00 och torsdagar kl 08:00-09:45 D209
D309
Grupp 27-33
Grupp 34-39
Tisdagar kl 15:15-17:00 och torsdagar kl 10:00-11:45 D209
D309
Grupp 40-46
Grupp 47-52
Onsdagar kl 13:15-15:00 och fredagar kl 08:00-09:45 D209
D309
Varje grupp skall delta på två laborationspass varje vecka. Schemat ovan gäller läsvecka 1-6, läsvecka 7 avviker något (se detaljschema).
Gruppindelning, där du ser vilken grupp du tillhör under läsperiod 2.

Lärare

Föreläsningar: Adam Malik, e-post maadam@chalmers.se, telefon 7723564.
Kursansvarig: Jacques Huitfeldt, e-post jacques@chalmers.se, telefon 7721093.
Labbhandledare: Sebastian Andersson, Jesper Browall, Margareta Carlerös, Martin Henoch, Jacob Leander, Robin Lindström, Niklas Nordgren, Medet Nursultanov, Joao Paulos samt Adam och Jacques.
Tisdagar kl 13-17 Adam, Margareta, Niklas Onsdagar kl 13-17 Robin, Medet, Jacques
Torsdagar kl 8-12 Sebastian, Martin, Medet Fredagar kl 8-12 Jesper, Jacob, Joao

Kurslitteratur

James Stewart, Calculus, Early Transcendentals, 8:e upplagan.
Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, 3:e upplagan. Rekommenderad bredvidläsning.
Allen B. Downey, Physical Modeling in MATLAB, är gratis att ladda ner från nätet. Kan vara ett bra komplement.

Program

Veckoprogram
Läsvecka Innehåll
1 Föreläsning
Introduktion till differentialekvationer (Stewart kapitel 9.1-9.2).

Laboration
Vi skall använda Matlab genom hela kursen och vi börjar med att se hur vi kan arbeta effektivare genom att använda cell-läge i editorn samt använda hjälptextsystemet som tillhör Matlab.

Denna vecka skall vi lära oss mer om grunderna i Matlab. Följande veckor skall vi sedan använda dessa nya kunskaper för att se mer på beräkningsmetoder.

Inför första laborationen är det lämpligt att repetera laboration 3 från förra läsperioden, speciellt avsnitt 5 och 6.

Laboration 1: Kontrollstrukturer i Matlab.
Lämplig bredvidläsning i Jönsson är kapitel 6.1-6.11.
Gör klart laborationen denna vecka och redovisa för handledare i datorsalen.

Laborationerna skall göras klara i aktuell vecka, men labhandledarna kommer inte alltid hinna med att examinera alla studenter under veckan. Labhandledarna avgör om någon examination måste skjutas till följande vecka.

Inför nästa vecka repetera laboration 2 och laboration 4 från förra läsperioden.

Kursen kräver en del arbete utanför schemalagd tid. Se till att vara förberedda inför det fortsatta arbetet i datorsal genom att läsa laborationstexterna i förväg. Det är viktigt att man förstår innehållet i varje laboration, vi skall bygga vidare på dem senare.
2 Föreläsning
Separabla differentialekvationer (Stewart kapitel 9.3, utom ''Orthogonal Trajectories'' sid 603).

Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
9.3: 1, 5, 11, 13, 15, 37, 39, 43, 45, 47, 49

Kursen kräver att vi även räknar med penna och papper utanför schemalagd tid. Se till att arbeta med de rekommenderade övningsuppgifterna. Det är viktigt att inte bara titta på lösningar, istället skall man räkna själv.

Vi påminner om att man kan få extrahjälp i matematik via Mattesupporten på Chalmers bibliotek (öppen onsdagar och torsdagar kl 17:00-19:00).

Laboration
Nu är det åter dags att se på beräkningsmetoder. Vi skall bygga vidare på laboration 2 och 3 från förra läsperioden. Här är en liten introduktion till veckans laboration.

Laboration 2: Mer om beräkningsmetoder. Programskalen min_newton.m, min_modnewton.m och min_integral.m
Gör klart laborationen denna vecka och redovisa för handledare i datorsalen.

Någon lämplig läsning i Jönsson finns inte, mer än de kapitel vi nämnde förra veckan. Laboration 2 är en kombination av de kunskaper vi skaffat i laboration 1 denna läsperioden och laboration 2, 3 och 4 i förra läsperioden.
3 Föreläsning
Linjära differentialekvationer (Stewart kapitel 9.5).

Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
9.5: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 27, 33, 35, 37

Laboration
Denna veckan skall vi se på beräkningsmetoder för differentialekvationer.

Laboration 3: Differentialekvationer. Funktionen riktningsfaelt och programskalet min_ode.m
Gör klart laborationen denna vecka och redovisa för handledare i datorsalen.

Lämplig läsning i Jönnson är kapitel 14.1, 14.4.
4 Föreläsning
Linjära differentialekvationer av andra ordningen (Stewart kapitel 17.1).

Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
17.1: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 27

Laboration
Denna veckan skall vi se på beräkningsmetoder för system av differentialekvationer.

Laboration 4: System av differentialekvationer
Gör klart laborationen denna vecka och redovisa för handledare i datorsalen.

Lämplig läsning i Jönnson är kapitel 14.2-14.3.
5 Föreläsning
Fortsättning av linjära differentialekvationer av andra ordningen (Stewart kapitel 17.2).

Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
17.2: 1, 3, 5, 7, 9

Laboration
Vi använder tiden till att hinna ikapp med det vi kanske inte är klara med samt se på symbolisk lösning av differentialekvationer i Matlab.

Man kan läsa mer om symboliska beräkningar i följande tillägg till Jönssons bok.

Kontrollera vad som är redovisat och klart genom att gå in i PingPong och se på resultat i aktiviteten ''MVE450 Beräkningsmatematik H17''.
6 Föreläsning
Fler tillämpningar av integraler (Stewart kapitel 8.1-8.2).

Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:
8.1: 9, 11, 13, 33, 35, 43
8.2: 1, 7, 9, 27

Har ni Stewarts 7:e upplaga så numreras dessa uppgifter enligt
8.1: 9, 11, 13, 31, 33, 39
8.2: 1, 5, saknas, 25

Vi påminner åter om att man kan få extrahjälp i matematik via Mattesupporten på Chalmers bibliotek (öppen onsdagar och torsdagar kl 17:00-19:00).

Laboration
Laboration 5: Tillämpningar av integraler. Funktionen rotationsyta
Gör klart laborationen denna vecka och redovisa för handledare i datorsalen.
7 Föreläsning
Föreläsningen ersätts av en obligatorisk dugga (penna och papper). Duggan täcker de kapitel ur Stewart som har behandlats under föreläsningarna (Stewart 8.1-8.2, 9.1-9.3, 9.5, 17.1-17.2). Duggan är i vanliga föreläsningssalen HA1.
Klassen delas i två grupper enligt:
Grupp 1 = studenter vars efternamn börjar på A-K
Grupp 2 = studenter vars efternamn börjar på L-Ö
Kl 10:00-10:40 gör grupp 1 duggan och kl 11:00-11:40 gör grupp 2 duggan.

Laboration
Restredovisningar av laborationer. Sista chansen detta läsår.

Studieresurser

Mattesupporten är öppen för alla som studerar på Chalmers eller på Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
FUNKA hjälper dig som går på Chalmers och har behov av extra stöd pga någon funktionsnedsättning.

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Vi länkar till laborationer direkt i programmet ovan. Samtliga laborationer i de olika matematikkurserna för samhällsbyggare finns här.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Examination

Examinationen består av laborationer samt en dugga.
Duggan omfattar differentialekvationer och tillämpningar av integraler. Blir man inte godkänd på duggan så ges en ny möjlighet i januari.
Samtliga laborationer skall redovisas för och godkännas av labhandledare under schemalagd tid.
Laborationsuppgifterna får lösas i grupp. Lösningarna examineras dock individuellt, varje student skall ha sin egen lösning. Kontrollfrågor kommer ställas av handledarna. Studenten skall kunna redogöra för sin lösning samt kunna modifiera koden för att lösa närbesläktade varianter av problemen. Studenter som visar brister i förståelse av uppgifterna vid redovisningen kommer inte godkännas, men får en ny möjlighet att redovisa.

Du kan kontrollera vad du är klar med genom att logga in på PingPong och titta på aktiviteten ''MVE450 Beräkningsmatematik H17''.

Kursvärdering

Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs. Se följande mall för kursvärdering i studentportalen.

Studentrepresentanter:
TKATK    VILMA KJELLIN (kvilma@student.chalmers.se)
TISAM    HANNAH VESTIN (vestinh@student.chalmers.se)
TKSAM   EMY WAHLQVIST (emyw@student.chalmers.se)
TKSAM   JOHANNA WENNBERG (johwennb@student.chalmers.se)
TISAM    JOHANNA ÖRNBERG (johaorn@student.chalmers.se)