MVE460, Envariabelanalys och analytisk geometri, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

27/8 - Lösningar till senaste omtentan finns här. Här är själva tentan.
20/12 - Lösningar till omtentan finns här. Och här är tentan.
14/11 - Ett tillfälle att granska tentan kommer att ges på tisdag 21/11 kl 12:00-13:00 i MVH11.
14/11 - Några tentaresultat har blivit försenade pga strul med anonyma koder. Alla kommer få sina tentaresultat de närmaste dagarna.
25/10 - Lösningar till ordinarie tenta finns här. Och här är tentan.
16/10 - Om ni vill få tillbaks duggan så kan ni komma till mitt kontor L2067 på torsdag 19/10 kl 9-10.5/10 - Här finns en lista över bevis som kan komma på tentan.
5/10 - Följande avsnitt ingår inte i kursen: i 3.4 stycket om "Exponential Growth and Decay Models", "Logistic Growth" och "Interest on Investments", 3.5 allt om arcsec, arccosec och arccotan, 10.1 allt om krökta ytor och stycket "Euclidean n-space", i 10.2 avsnittet "Hanging Cables and Chains",

28/9 - Lösningar till duggan finns här. Duggan kommer att vara färdigrättad senast 10:e oktober.
22/9 - Duggan i kursen kommer hållas tors 28/9 kl 8:00-8:45 i SB multisal som ligger på Sven Hultins gata 8. Duggan startar kl 8:00 så se till att komma i god tid.
20/9 - Protokoll från mittmötet finns här.
19/9 - Här finns några kodexempel som visar hur man använder funktioner och loopar.
18/9 - Extra övning för Bt A kl 13:15 i FL71 eftersom fredagens övning var inställd.
14/9 - På föreläsningen 18/9 kommer vi prata lite om intervallhalvering som ingår i veckans studioövningar.
11/9 - Duggan i kursen kommer att ges 28/9 under föreläsningen (45 minuter). Den kommer täcka allt som vi gått igenom men kommer inte innehålla några bevis.
5/9 ligger en extra föreläsning (45 min) kl 13:15 eftersom vi tappade en halv föreläsning förra veckan.
4/9 - Denna veckan har Bt bara ett tillfälle med datorlabbar. Detta kompenseras nästa vecka då ni har tre tillfällen.

Lärare

Kursansvarig: Philip Gerlee (gerlee@chalmers.se)

Övningsledare: Se nedan

Labbhandledare: Se nedan

Studentrepresentanter:

Bt: Dilman Hoshiar, Anna Aronsson
K: Caroline Ridderstråle, Maria Carlbaum
Kf: Christopher Persson, Weronika Ring

Salstilldelning för övningar och studio

Klass
Övningsledare
Sal
Labhandledare
Datorövning
Bt a
Pia Lidman Ons: KS11
Margareta Carlerös KD1
Bt b
Fredrik Hellström Ons: KS32 Niklas Nordgren
KD2
K a
Philip Gerlee Ons: KS32 Rikard Isaksson
KD1
K b
Tim Cardilin Ons:  KS41 Andrea Krogdal
KB-D41
Kf
Oscar Holmstedt
Ons: KS11 Maria Bergqvist
KD2 (KB-D11 och KB-D21
den 31 aug)


Salstilldelning på fredagar är lite mer oregelbunden:

Datum Bt a Bt b K a K b     K f
fre 1/9 SB-L208
ML4 KS32 Vasa5 KS11
fre 8/9 FL51 FL63 Vasa3 Vasa5 KS11
fre 15/9
ML12
FL63 ML4
Vasa5 KS11
fre 22/9
FL71 SB-L216
SB-L408
Vasa5 KS11
fre 29/9
ML2
FL63 ML4 KS31
KS11
ons 4/10 8-10
KS11 KS32
FL62 KS41 FL61
fre 13/10
ML3
ML4 KS32 KS41 KS11
mån 16/10 10-12
ML4 FL41
FL52
FL64
FL71

Kurslitteratur


Program

Introduktion och förkunskaper till kursen finns i kapitlet Preliminaries i Adams bok.
Dessa förkunskaper är viktiga för att kunna ta till sig materialet i kursen. Det är även bra att kunna några matematiska symboler.

Uppgifterna markerade med A är från Adams och uppgifterna med L från Lay (endast i slutet av kursen).

Föreläsningar

Föreläsning
Innehåll Avsnitt
1.1
Informell definition av gränsvärde, höger/vänster-gränsvärde,
räkneregler för gränsvärden, gränsvärden av polynom, instängningssatsen
A 1.1-1.2
1.2 (halv)
Gränsvärden vid oändligheten och oändliga gränsvärden,
teknik för rationella funktioner, kontinuitet i en punkt och på ett intervall
A 1.3-1.4
1.3
Max/min av funktion på slutet begränsat intervall, satsen om mellanliggande värden
A 1.4
2.1
Formell definition av gränsvärde, räkneregler för gränsvärden, A 1.5
2.2 (halv)
Formell definition av gränsvärde, räkneregler för gränsvärden, A 1.5
2.3
Derivata till funktion, relation mellan kontinuitet och deriverbarhet
A 2.1-2.2
2.4
Deriveringsregler: produktregeln, kvotregeln och kedjeregeln
A 2.3-2.4
3.1
Derivator av trigonometriska funktioner, viktigt trigonometriskt gränsvärde,
högre derivator, differentialer
A 2.5-2.7
3.2
Medelvärdessatsen, växande och avtagande funktioner, Rolles sats, inversa
funktioner och deras derivator
A 2.8, 3.1
3.3
Naturliga logaritmen och exponentialfunktionen, inversa trigonometriska
funktioner
A 3.2-3.3, 3.5
4.1
Kritiska punkter, test med första och andra derivata, konvexitet och konkavitet,
inflektionspunkter, intervallhalvering
A 4.4-4.5
4.2
Grafritning, asymptoter, jämförelse av mellan exponential-, potens- och
logaritmfunktioner då variabeln går mot  ∞
A 4.6, 3.4
4.3
Linjära approximationer, Taylorpolynom
A 4.9, 4.10
5.1
Fortsättning Taylor polynom, obestämda uttryck, gränsvärden med hjälp av
Taylor polynom, l'Hôpitals regel, Newtons metod
A 4.10, 4.3
5.2
Dugga 8:00-8:45.

5.3
Vektorer och geometri i 3 dimensioner, skalärprodukt
A10.1-10.2
6.1
Projektioner och kryssprodukt
A 10.2-10.3
6.2
Ekvation för plan, normal till plan, ekvation för linjer, avstånd och skärnings-
punkter,
A 10.4
6.3
Linjära ekvationssystem, Gausselimination
L 1.1, 1.2
7.1
Typiska problem i analytisk geometri A 10.4
7.2
Repetition

7.3
Repetition

8.1
Repetition

Program för övningar

Övning
Demonstration
Självverksamhet
1.1
A 1.2: 2,8,26,30,40,50,74 A 1.2: 1,3,5,7,13,15,17,25,37,41,57,75,
1.2
A 1.3: 4,12,34
A 1.4: 2,6,10,16
A 1.3: 1,3,5,9,11,13,15,17,23,25,29,31,35,39
A 1.4: 1,3,5,7,13,15,17,
2.1
A 1.4: 18,28,30
A 1.5:
2,6,14
A 1.4: 19,21,25,27,29
A 1.5:
1,3,7,15
2.2
A 2.1: 6,21
A 2.2: 21,48
A 2.3: 18 
A 2.1: 3,7,9,11,19,23,
A 2.2: 1,3,5,11,19,37,41,47,
A 2.3: 3,7,11,17,19,21,33,35,39,41,43,47,49.
3.1
A 2.4: 4,14,
A 2.5: 30,42
A 2.6: 8
A 2.7: 2
A 2.4: 1,5,13,23,25,31,37,
A 2.5:
5,7,13,15,17,29,41,
A 2.6: 1,3,11,15,
A 2.7: 1,13
3.2
A 2.8: 2,8
A 3.1: 10,30
A 3.3: 18,38
A 2.8: 3,5,9,11,15
A 3.1: 3,9,15,17,21,29,
A 3.3: 5,7,9,15,17,21,23,25,29,31,51,59,63,
4.1
A 3.5: 6,26
A 4.4: 8,30,
A 4.5: 10,34
A 3.5: 1,3,5,7,9,11,17,19,21,25,31,35,
A 4.4: 1,3,7,21,31,37
A 4.5: 3,7,15,25,31
4.2
A 4.6: 12,34,
A 4.9: 4,21,
A 4.6: 3,5,13,17,25,31,33,
A 4.9: 1,3,11,13,15,21
5.1
A 4.10: 3,12,21
A 4.3: 8,16,24
A 4.10: 1,5,11,19,22,28
A 4.3: 1,5,7,9,13,17,19,27
5.2
A 10.2: 1h,2,4,5
A 10.2: 1abfg,3,13,17,25
6.1
A 10.2: 30, 31
A 10.3
:
4,6
A 10.3: 1,3,7,9,11,15,17
6.2
A 10.4: 2,16,26,28

A 10.4: 3,5,7,9,15,17,
19,21,25,27,29,31
7.1
L 1.1: 10,14,20
L 1.2:
4,10
L 1.1: 1,3,7,9,11,13,19,21,25
L 1.2:
1,3,9,11,15
7.2
Tentan från 2016-12-21 Gå gärna genom Review exercises till de olika kapitlen.
Räkna gamla tentor.
Här finns extra problem i analytisk geometri.
Här
finns extra problem i derivering.
8.1
Tentan från 2016-12-21 Som ovan.

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Sidan med Matlab uppgifter för de första matematik kurserna finns här.

Referenslitteratur

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab (denna länk leder inte till labbuppgifter)
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Här finns en lista över de bevis som ska kunna bevisas vid tentamen.

Duggor

Under kursens gång skrivs en dugga.
Två bonuspoäng till tentan får de som gör rätt på alla duggans uppgifter.
Ett bonuspoäng får de som gör rätt på 50% av uppgifterna.
Här finns en gammal dugga med lösningsförslag, och ytterligare en gammal dugga.

Examination

  • För att bli godkänd på kursen krävs att man blir godkänd på tentan och på de obligatoriska uppgifterna i Matlab, som utgör ett separat kursmoment.
  • Uppgifter i Matlab redovisas muntligt och individuellt vid datorskärmen. Man måste demonstrera bra förståelse av samtliga kommandon i sina program och förståelse av matematiken bakom uppgifterna för att bli godkänd på de obligatoriska uppgifterna i Matlab.
  • Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kursen. Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning som kan ha beräkningskaraktär eller kräva ett kort bevis. Cirka 8 satser ska dessutom kunna bevisas (en lista kommer under kursens gång). Minst en av dem kommer på skrivningen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Studentrepresentanter:
Bt: Dilman Hoshiar, Anna Aronsson
K: Caroline Ridderstråle, Maria Carlbaum
Kf: Christopher Persson, Weronika Ring 

Gamla tentor

Datum Tenta Lösningar
2009-01-16 Tenta
2010-01-14 Tenta Lösningar
2010-08-17 Tenta Lösningar
2010-10-21
Lösningar
2011-01-13 Tenta
2011-08-16 Tenta
2012-01-12 Tenta
2012-08-21 Tenta Lösningar
2012-10-24 Tenta Lösningar
2013-01-16 Tenta Lösningar
2013-08-20 Tenta Lösningar
2013-10-23 Tenta Lösningar
2014-01-14 Tenta Lösningar
2014-08-19 Tenta Lösningar
2014-10-29 Tenta Lösningar
2015-01-05 Tenta Lösningar
2015-08-19 Tenta Lösningar
2015-10-24 Tenta Lösningar
2016-01-05 Tenta Lösningar
2016-08-19
Tenta Lösningar
2016-12-21
Tenta
Lösningar

Extra problem i analytisk geometri finns här!
Extra problem i derivering finns här!