MVE505, Diskret matematik, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvarig:  Johan Wästlund

Övningsledare:  Johan Wästlund

Kurslitteratur

Vi använder böckerna Diskret matematik och diskreta modeller och Diskret matematik fördjupning av Kimmo Eriksson och Hillevi Gavel. Jag kallar dem bok 1 och bok 2.

Program

Grovt sett kommer vi att gå igenom kapitel 1-6 i bok 1 och kapitel 1-7 i bok 2, men i bok 2 är vi lite mer selektiva och läser bara valda delar. Bok 1 lägger grunden och kommer i någon mån att styra, och vi diskuterar innehållet i bok 2 i samband med att vi jobbar med motsvarande avsnitt i bok 1.


Föreläsningar

Dag
Avsnitt InnehållRekommenderade övningsuppgifter

Dag
Uppgifter


Studieresurser

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

Det blir tre omgångar med hemuppgifter som jag kallar "hemduggor". Man får cirka en vecka på sig att lösa dessa. Man får samarbeta, men var och en ska lämna in egna lösningar och vara beredd att diskutera dessa.

Om man blir godkänd får man en bonuspoäng per omgång för hemduggorna, alltså maximalt 3 poäng. För godkänt ska i stort sett allt vara korrekt, men har man lämnat in och gjort fel, får man komplettera. 

Hemduggorna är inte obligatoriska.

Examination

Examinationen är en skriftlig tentamen. På tentan får man inte ha med sig miniräknare, men däremot en egen handskriven "formelsamling" på ett A4-ark. 

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Gamla tentor