MVE525, Matematisk analys, 2017/18

Aktuella meddelanden

180227: Får tyvärr ställa in granskning idag, flyttas till den 8/3 12:00-12:30 i FL41.

180222: Granskning flyttas till den 27/2 samma tid och plats.

180209: Granskning 23/2 kl 12:30-13:00 i FL41.

15/12: Nu är sammanlagda bonuspoängen från duggorna inlagd i pingpong.

På fredag den 17/11 byter vi så att vi har föreläsningen på förmiddagen och övningen på eftermiddag.

Obs! Pga av befarade trafikproblem på fredag 17/11 flyttas första duggan till måndag 20/11.

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvarig: Joakim Becker förnamn.efternamn@chalmers.se

Övningsledare:

Labbhandledare:

Kurslitteratur

Calculus Early Transcendentals (8th international metric edition) av James Stewart. Finns till exempel att köpa på Cremona, Chalmers studentbokhandel. Med boken bör ni även få inloggningsuppgifter för boken som interaktiv e-bok. Stewart Calculusbok finns också att köpa genom andra bokhandlare som vanlig e-bok men den interaktiva varianten av e-boken som följer med Cremonas paket innehåller bl.a. filmer som förklarar begrepp, satser mm. Den interaktiva e-boken (utan den fysiska boken) kan också köpas från: http://www.cengagebrain.co.uk/shop/isbn/978-1-337-38838-2.

Referenslitteratur

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Program

Föreläsningar

Förel nr
Avsnitt Innehåll
1
4.1-4.2
Max och min
2
4.2-4.3
Medelvärdessatsen, växande, avtagande
3
4.3-4.5
l´Hospital, Kurvkonstruktion
4
4.7
Optimeringsproblem
5
4.9
Primitiv funktion
6
5.1-5.2
Area, bestämd integral
7
5.3-5.4
Analysens huvudsats
8
5.5
Substitution i integraler
9
6.1-6.2
Area och volymberäkning
10
6.3-6.4
Volymberäkning, integraltillämningar
11
6.5, 7.1
Medelvärdessatsen, partiell integration
12
7.2-7.3
Trigonometriska integraler
13
7.4-7.5
Integration av rationella funktioner, strategi för integralberäkning
14
7.8, 9.1
Generaliserade integraler, Intro till differentialekvationer
15
9.3-9.4
Separabla differentialekvationer
16
9.5
Linjära differentialekvationer av första ordning
17
17.1
Linjära differentialekvationer av andra ordningen
18
17.2-17.3Hit
2:a ordn linjära diffekv, tillämpningar.
19
-
Repetition
20
-
Repetition
21
-
Repetition

Rekommenderade övningsuppgifter

4.1 1,5,9,25,35,51 13,15,41,43,55,59, 73, 77,80
4.2 3,5,9,15 25 17, 19,23,27,29,33
4.3 1,9,19,25,41,49,67,69 11,15,27,47,61, 51,71,84
4.4 11,19,31 13,25,49,51,57,61
4.5 9,19,29,57,61 11,13,25,45,51 55,59,71,73
4.7 3,15,19   25,27,31,35,39,41,47,59,67
4.9 1,5,21,23,33,41,53 7,9,11,13,15,25,29,47 49,61,75
Review 4 Concept check Exercises True-False Quiz
5.1 1,3,5,7,19   15,23,25
5.2 1,5,7,9,19,35,41,53 3,11,17,33,39,43,59 21,23,25,29,51,55,57,71,73
5.3 3,5,7,19,21,27,39,43,45 9,11,23,25,29,33,41,49,53 13,17,55,61,63,67,69,75,77
5.4 1,5,11,33,35,37,41,59,63 3,9,17,39,43,45,61, 49,68
5.5 1,5,7,11,15,17,23,33,41,53,61 3,9,13,21,31,39,43,51,59,63,69,71 79,81,85,87,91
Review 5 Concept check Exercises True-False Quiz
6.1 1,5,7,11,17,23,31 3,9,13,25,27 21,47,51,55
6.2 1,5,7,11,31 3,9,15 33,41,47,49
6.3 3,7,11,17,37 5,9,13,25,39,41 15,43,49
Review 6 Concept Check Exercises True-False Quiz
7.1 1,11,23,31,57,63 3,15,17,33,39,51,61, 53,69
7.2 1,9,15,19,53,57,62 3,7,11,17,33, 29,31,37,49
7.3 1,5,25 3,7,13,27  
7.4 7,15,19,21,3141 9,11,17,23,29,43 47,49,53,59,61,63
7.5 17,31,47 49 41,63
7.8 1,5,9,17,41,63 1,13,21,27,29,31 49,51,55,57,59,61,71,75,77
9.1 1,7,11 3,9,15  
9.3 1,5,9,11,37 3,13,39,43 15,17,21,45,47,49
9.4 1,11,17 3,19 5,9
9.5 1,3,7,9,15 11,13,19,27 31,33,35,37
17.1 3,5,13,17,27 1,9,11,19,21,23  
17.2 1,3,5,7 9  
17.3      

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab


Matlab redovisas på datorövningarna.
http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/Matlab/MVE525/

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

2-3 frivilliga duggor under lektionstid. Duggor kan ge bonuspoäng på tentorna.

Första dugga på måndag 20/11 (Obs! flyttad från fre 17/11). Kap 4. 2 poäng ger 1 bonuspoäng, 4 poäng ger 2 bonuspoäng, 6 poäng ger 3 bonuspoäng.

Andra duggan på måndag 4/12 kl 15.15-16.00. Kap 5,6,7.1-2. 2 poäng ger 1 bonuspoäng, 4 poäng ger 2 bonuspoäng, 6 poäng ger 3 bonuspoäng.

Bonuspoängen, som är giltiga på tentan och de två följande omtentorna, är summan av bonuspoängen från de två duggorna och anslås i pingpong.

Duggor

Examination

Skriftlig tentamen. Matlabmomentet redovisas på datorövningarna.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Gamla tentor


Tentor

Förra läsårets tentor

Äldre